HOGYAN történik a LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT: A beszédvizsgálat kötetlen beszélgetés keretében történik.
  • Miért jelentkezett beszédvizsgálatra? Mit vár tőle?
  • Hogyan jellemezhető beszéde jelenleg? (A beszédszervek, a légzés, a hangképzés, az artikuláció, a hangok kiejtése, a hangsúlyozás, a hanglejtés, a hangerő, a hangmagasság, a hangszín, a beszédtempó, a beszéd folyamatosságának véleményezése)
  • Vannak-e a beszédhibát enyhítő, vagy súlyosbító kommunikációs helyzetei?
  • Mit tud beszédfejlődésének, beszédhibájának kezdetéről, a családban előforduló beszédhibákról? (Hasznos, ha erről megkérdezi családtagjait!)
  • Saját tudomása szerint mi az oka a beszédhibájának?
  • Milyen terápiákban, kezelésekben részesült a beszédhibájának változása érdekében? (A logopédiai, orvosi, pszichológiai, alternatív, természetgyógyászati kezelések története)
  • Hogyan változott a beszédállapota eddigi élete során?
  • Hogyan értékeli közvetlen és tágabb környezete a beszédállapotát? (család, barátok, munkatársak, stb.)
  • Mennyiben befolyásolja életmódját a beszédhibája?
Megnevezés Információ Költség
Logopédiai vizsgálat és tanácsadás általános iskola felső tagozatos, középiskolás és felnőtt beszédhibások számára A vizsgálat önköltséges, amelyet a helyszínen készpénzben kell befizetni 8.000.- Ft/fő
Logopédiai beszédalkalmassági szűrővizsgálat felsőoktatási intézményekbe jelentkezők számára A vizsgálat eredményéről az egyesület igazolást ad. 8.000.- Ft/fő
Egyéni logopédiai terápia(dadogás, hadarás, pöszeség, beszédtechnika) 60 perc A logopédiai órákat az egyesület magánvállalkozó logopédus munkatársai tartják. 8.000.- Ft/fő


Jelentkezés:


Személyes Adatok

Ismert beszédhiba típusa

Vizsgálat preferált időpontja:100/0


Amennyiben rendelkezik korábbi szakvéleménnyel kérjük csatolja: