RólunkResponsive image

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 1994-ben alakult.

Küldetése az Alapszabályának megfelelően a beszédfogyatékosokat, kommunikációban akadályozott személyeket, valamint segítőiket megfelelő szakmai érdekvédelemben és jogvédelemben részesíteni.

Szinte minden fogyatékossági területen felmerül valamilyen kommunikációs nehézség, de a beszéd- és nyelvi zavarral élő személyeknél vezető tünet az írott és beszélt nyelv használatának zavara, ez a zavar pedig nem az intellektuális képességek csökkenése mellett vagy amiatt következik be.

A kommunikációs problémák – hasonlóan más fogyatékosságokhoz – hátrányos helyzetet, esélyegyenlőtlenséget okoznak.

A beszédhibás egyén gondjaihoz társul még kommunikációs sajátosságainak és ezáltal személyének környezeti megítélése: a beszédhibákkal kapcsolatos felvilágosítás hiánya, előítéletek és a kezeléssel kapcsolatos hiányosságok.

Kevesen tudják, hogy a beszédhibák jelentős része felnőtt korban is javítható, valamint kevés a felnőttek ellátására vállalkozó szakember.


  A Démoszthenész Egyesület érdekvédelmi munkájának célja:

 1. tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak a beszédhibájukból eredő problémáik megoldásában,
 2. megkönnyítse a beszédhibásokat segítő szakemberek közötti kapcsolatfelvételt,
 3. segítse a beszédhibásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát a közvetlen és tágabb társadalmi környezetben,
 4. támogassa beszédhibás tagjait a szociális elszigetelődés felszámolásában és megakadályozásában,
 5. közreműködésével növelje az együttműködést és toleranciát a társadalomban,
 6. segítse a beiskolázást és integrációt,
 7. igény szerint segítse a beszédhibásokat és segítőiket egyaránt érintő – elsősorban közoktatási és szociálpolitikai tartalmú – törvények, valamint intézkedések szakmai érdekvédelmi megalapozását, a jogalkalmazási gyakorlat számukra kedvező befolyásolását.


 8. A fentiek érdekében közel 30 éve rendszeresen végezzük tevékenységeinket:


  A érintettek számára:

  Tájékoztatás: hol, kitől kapható felvilágosítás, kezelés, konzultáció – logopédus adatbázis létrehozása és rendszeres frissítése.

  Logopédiai/beszédvizsgálat, tanácsadás, terápia – azok számára, akik az állami közoktatás keretében különböző okokból nem kapnak ellátást.

  Továbbá felnőttek ellátása, akik már nem részesei a közoktatásnak, ugyanakkor szükségük van a továbbtanulásukhoz, a munkájukhoz, a mindennapi életvitelükhöz és egészségük megőrzéséhez terápiás ellátásra.


  Klub: olyan önsegítő célra tervezett szociális tér, amelyben az érintettek és/vagy hozzátartozóik szabadon megnyilatkozhatnak. Ezen belül rendszeres programokat kínáló összejöveteli lehetőség találkozásra, ismerkedésre, szórakozásra, igény szerinti tevékenységre, az azonos vagy hasonló problémával küzdő személyek tapasztalatcseréjére.

  A segítők számára:

  Akkreditált továbbképzéseink száma már 5-re bővült. Célunk, hogy kollegáinkat bátorítsuk a terápiás munkák vállalására. Ennek érdekében elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk az afázia, az orrhangzósság, a dadogás-hadarás, a nyelvlökéses nyelés és az artikulációs zavarok kezelésének témaköreiben. Ez évente 6-8 tanfolyamot jelent többszáz hallgatóval.

  DEMO-nap: Minden évben 4 szakmai nap, ahol a logopédiai terápiák határterületeinek megismertetése a cél.

  Logopédus klub szervezése havi rendszerességgel, ahol logopédia szakos főiskolai hallgatók tehetik fel kérdéseiket, kapnak gyakorlati tanácsokat és különböző szakmai témák körbejárásával egy önfejlesztő szakmai társaság működik. Ennek szakmai felelősei nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, kiváló kollégák.

  Az érintettek és segítők számára egyaránt évente 2 alkalommal nagy létszámú konferenciát szervezünk, amelyek témái egyaránt érdekelhetik a segítőket és az érintetteket.