Thália Pódium

Magától értetődően tolul előtérbe a kérdés: milyen megfontolásból kíván színtársulatot működtetni egy a nevében is beszédhibásokat és segítőiket tömörítő egyesület? Válaszolhatnánk egyszerűen: mert érdekvédelmi szervezet!
De ne térjünk ki a tényleges indokok megfogalmazásának kényszere elől.
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete, nyelvi kultúránk ápolásában különös helyet foglal el. Egyrészt folyamatos fórumot biztosít azoknak a szakembereknek, akik a magyar nyelvművelés különböző területein dolgoznak, másrészt mozgásteret, kapcsolati lehetőségeket biztosít a pólus másik oldalán állóknak: a különböző, kisebb, nagyobb fokú verbális hiátussal élők – beszédhibával, beszédzavarokkal küzdők – számára.

Egy esetleges amatőr színtársulat életre hívásának gondolata szakmai, művészi és nem utolsósorban emberi megfontolások eredményeként érlelődött meg.

A különböző verbális elégtelenségben szenvedők számára akár terápiás célú, vagy pusztán csak a gyakorlás, a tréning lehetőségét biztosító közösségként működhet a csoport. Önbizalom növelő, személyiség-, én-képalakító hatásúvá válhat a hasonló sorsú emberek számára a közös tevékenység közegében. Ugyanakkor lehetőséget teremt egy más típusú megmérettetésre, a közös játék örömének megtapasztalására, a kreativitás a fantázia, fejlesztésére, az emberi társas kapcsolatok viselkedésvariációk közvetlen érzékelésére.

Abszurdum 2011 030

Az eddigiekből kiviláglik: a DTP nem kíván hagyományos, klasszikus értelemben vett színtársulat tevékenységet folytatni! Nem tekinti célkitűzésének, kizárólagos törekvésének az előadóművészi szempontú és igényű produkciók színpadra állítását, de meghatározott közművelődési, esztétikai nevelési törekvésekről természetesen nem mond le. Nem akar színházat csinálni, és nem kíván versengeni hasonló státuszú amatőr társulatokkal. Egyszerűen csak emberi mozgásteret kíván biztosítani egy különös területen – a színpadon – különös emberek számára.
(Szakmai igény a próbafolyamatokon mindenesetben képzett logopédus jelenléte).

A társulat természetesen nem zárja ki és örömmel fogad olyan jelentkezőket is, akiket „csupán” a szereplési lehetőség vonz, és alkalmazkodik a társulat fentebb körülírt ars poétikájához. Korra, nemre, foglalkozásra, világnézetre és pártállásra függetlenül nyitottak vagyunk. „Virágozzék száz szál virág!”

Rácz Ferenc
drámapedagógus

Jelentkezés/Információ: feraczio@gmail.com

Premier 09.04.18 2

Következő előadásaink

Soron következő előadásaink meghirdetésére a későbbiekben kerül sor.

Eddig történt…

Tőmondatokban a 2011/2012 évadról

A 2011/2012 évad társulati tagjai:

 1. Vajda Zsófia 20 éves, egyetemi hallgató
 2. Takács Éva 23 éves konzervatóriumi hallgató 4.
 3. Déri György 46 éves, asztalos
 4. Spiegler Csaba 33 éves gazdasági agrármérnök
 5. Kiss Csaba 24 éves egyetemi hallgató
 6. László Adrián 28 éves, nyomtatványszerkesztő technikus
 7. Szirbek Vilmos 35 éves, vállalkozó
 8. Szalai László 22 éves, orvostanhallgató
 9. Dr. Horváth Imre 28 éves, jogász (új tag)
 10. Szikszai Ferenc 32 éves közgazdász (új tag)

Idén a szokásos tavaszi fellépésünkre többféle produkcióval készültünk. Két ízben is eleget tettünk felkérésnek és részleteket adtunk elő tavalyi sikerdarabunkból, az Örkény István egyperceseiből összeállított ABSZURDUM c. pódiumjátékunkból.
Május 12-én a szokásos évi konferencián ETŰDÖK című műsorokkal szórakoztattuk a résztvevőket.

A műsor tartalma:

 1. Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban (Varró Dániel ford.) – vers (előadja a teljes társulat)
 2. Vuharay Elemér: Palkó és a szamara – mesejáték (Takács Éva, Dr. Horváth Imre, Déri György)
 3. Két Weörös Sándor vers (Spiegler csaba)
 4. Székely Kata – népi játék, improvizáció (előadja a teljes társulat)
 5. Örkény István: Az utolsó meggymag – jelenet (Vajda Zsófi, Takács Éva, Déri György, Dr. Horváth Imre, Kiss Csaba, Déri György)

Tájékoztató a 2012/2013 évadról

A 2011/2012 évad társulati tagjai:

 1. Vajda Zsófia 21 éves, egyetemi hallgató
 2. Déri György 47 éves, asztalos
 3. Spiegler Csaba 34 éves gazdasági agrármérnök
 4. Kiss Csaba 25 éves egyetemi hallgató
 5. Szikszai Ferenc 32 éves közgazdász

Ebben az évadban további három új taggal bővült társulatunk. Nevezetesen:

 1. Makó Vera 27 éves biológus
 2. Róna Tamás 51 éves vállalkozó
 3. Babinecz István 52 éves műszerész

Ebben az évadban két ízben álltunk közönség elé.

Március 10-én a Bárczi Gusztáv Főiskola közönségét szórakoztattuk az „Abszurdum” című korábbi produkciónkkal.
Május 12-én a Magyar Színházban tartott konferencián új műsorral mutatkoztunk be „Etűdök” címmel.
Ebben a produkciónkban az alábbi műsorszámok hangzottak el:

 1. Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban (Varró Dániel ford.) – vers (előadja a teljes társulat)
 2. Örkény István: Legszebb álmaink is megvalósíthatók (jelenet – Kiss Csaba és Vajda Zsófia)
 3. Szilágyi György: Hobby ballada (vers – előadja a teljes társulat)
 4. Örkény István: Sokszor a legbonyolultabb dolgokban is jól megértjük egymást, de előfordul, hogy egészen egyszerű dolgokban nem (jelenet – Makó Vera – Róna Tamás)
 5. John Cleese és Bill Odil: John és Mary (jelenet – Kiss Csaba és Vajda Zsófia)

Megkezdjük a hatodik évadunkat – A 2013/2014 évad

Az új évadnak változatlan létszámmal láttunk neki.

 1. Vajda Zsófia 22 éves, egyetemi hallgató
 2. Déri György 48 éves, asztalos
 3. Spiegler Csaba 35 éves gazdasági agrármérnök
 4. Kiss Csaba 26 éves egyetemi hallgató
 5. Szikszai Ferenc 33 éves közgazdász
 6. Makó Vera 28 éves biológus
 7. Róna Tamás 52 éves vállalkozó
 8. Babinecz István 53 éves műszerész

Két ízben léptünk színre az Etűdök című produkciónkkal, immáron hagyományos módon a Bárczi Gusztáv Főiskolán, valamint a Démoszthenész Egyesület által rendezett konferencián, a Lónyai református gimnáziumban.

Nekivágunk a hetedik évadunknak – A 2014/2015 évad

 1. Vajda Zsófia 23 éves, egyetemi hallgató
 2. Takács Éva 26 éves tanár, előadóművész
 3. Kiss Csaba 27 éves egyetemi hallgató
 4. Róna Tamás 53 éves vállalkozó
 5. Babinecz István 54 éves műszerész
 6. Varga Márton 19 éves tanuló

Az évad tervei között az elmaradhatatlan beszéd- és helyzetgyakorlatokon túl repertoárbővítő célokat tűztünk magunk elé.
Többek között, Tabi László írásaiból válogatva, néhány kabaréjelenetét kezdjük el próbálni.
Weöres Sándor, Téma és variációk, valamint a Pogány ritmusok írásával kezdünk el foglalkozni.

Thália Pódium: nyolcadik évad – A 2015/2016 évad

Társulatunk idei évadjának jelszava: kicsiny, de erős csapat vagyunk!
Takács Éva tanár és előadóművész budapesti tanulmányait befejezve visszatért szülővárosába, Szegedre. Ez úton is kívánunk neki sikeres és eredményes szakmai pályafutást.
Varga Márton tanulmányi terhei oly annyira megnövekedtek, hogy kénytelen-kelletlen ennek szenteli mindennapjait.
Társulatunk egyetlen új taggal bővült Barta Román személyében.
Az idei évadnak tehát az alábbi öt fővel vágtunk neki:

 1. Vajda Zsófia 24 éves, egyetemi hallgató
 2. Kiss Csaba 28 éves matematika tanár
 3. Róna Tamás 54 éves vállalkozó
 4. Babinecz István 55 éves műszerész
 5. Barta Román 30 éves pénzügyi ügyintéző

Mivel a jelenlegi létszám lehetővé teszi, így idén nagyobb figyelemmel fordulunk az egyéni, személyre szabott képességfejlesztés irányába. A már ismert és megszokott gyakorlatokon túl tematikus társalgási stílusú gyakorlatokkal gazdagítjuk a próbáinkat.
A produkciók tekintetében pedig repertoár megtartó, illetőleg egyéni fellépéseket lehetővé tévő (vers és próza) műsorszámok elsajátítására vállalkozunk.

Abszurdum 2011 039

A DÉMOSZTHENÉSZ THÁLIA PÓDIUM összes eddigi ELŐADÁSA

2009

 1. április 18. Bárczy Gusztáv Főiskola
  Ami a szívemet nyomja – pódiumjáték
 2. május 5. Láng Művelődési Központ
  Ami a szívemet nyomja – pódiumjáték
 3. Június 20. Fót (klubnap)
  Ami a szívemet nyomja – pódiumjáték.
 4. október 18. IBS (konferencia)
  Hang-játék – beszédgyakorlat

2010

 1. április 12. Palotás Gábor Ált. Iskola
  Próbafolyamatok – helyzetgyakorlatok

2011

 1. május 8. Magyar Színház
  Abszurdum – pódiumjáték
 2. május 30. Láng Művelődési Központ
  Abszurdum – pódiumjáték

2012

 1. március 6. Orsz. Orvosi Rehab. Intézet
  Abszurdum (részletek) – pódiumjáték
 2. március 10. Bárczi Gusztáv főiskola
  Abszurdum (részletek) – pódiumjáték
 3. május 12. Magyar Színház
  Etűdök – jelenetek

2013

 1. március 6. Magyar Színház
  Etűdök – jelenetek
 2. június 11. Láng Művelődési Központ
  Etűdök – jelenetek
 3. szept. 27. Bárczi Gusztáv Főiskola
  Etűdök – jelenetek
 4. okt. 19. Református gimnázium
  Etűdök – jelenetek

2014

 1. június 17. Láng Művelődési Központ
  Egyveleg – jelenetek

2015

 1. április 25. Démoszthenész konresszus
  Tabi kabaré – jelenetek
 2. június 23. Láng Művelődési Központ
  Tabi kabaré – jelenetek