Szakértői vizsgálat

Hogyan, kinél jelentkezhetek szakértői vizsgálatra?

Amennyiben az érintett még nincs 18 éves, akkor az országos illetékességgel rendelkező Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító Tagintézményeihez ( 1077 Budapest, Izabella u. 1. email: beszedvizsgalo@fpsz.net) vagy az adott megye Pedagógiai Szakszolgálatának Szakértői Bizottságához érdemes fordulni.

Ha az érintett elmúlt 18 éves több lehetőség van:

  • Dadogás és hadarás esetén a szakértői véleményt elkészíti a Démoszthenész Egyesület is, ez évek óta 20.000.- Ft-ba kerül. Jelentkezését a demoszthenesz.jelentkezes@gmail.com címen várjuk.

Az itt kapott véleményt be kell nyújtani a B. F. K. H. Rehabilitációs Szakigazgatási Szervéhez:  1146 Budapest Thököly út 82. Itt lehet róla részletesebben tájékozódni: 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/be/40000/Rehab-4.pdf

Kiknek, miért lehet szüksége logopédiai szakértői vizsgálatra?

Felsőoktatás

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. §. (8) bekezdésében és a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 62 §. (1) bekezdésében foglaltak alapján és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerint meghatározott fogyatékos személy a felsőoktatási intézményekbe jelentkezéskor, valamint a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató hallgató a fogyatékosságára való tekintettel szakvélemény alapján kérheti az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történő teljesítésére, valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra.

A 87/2015. (IV. 9.) Korm.rendelet 63. §-a részletezi és meghatározza a szakértői véleményt kiállító szervek körét. Külön kitér azon személyekre, akiknek fogyatékosságuk, sajátos nevelési igényük a középfokú tanulmányok alatt nem álltak fenn vagy kedvezményben nem részesültek.

63. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja.

(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.„

A felsőoktatási felvételi eljárás során a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyen 40 többletpontra jogosult.

Mi a TEENDŐ, ha a beszédvizsgálat eredménye beszédhibát mutat?

Fontos tudni, hogy a beszédhibák javítására felnőtt korban is van lehetőség. A logopédiai kezelés – beszédhiba típusonként eltérő mértékben ugyan, – de az esetek jelentős részében eredménnyel jár.

Keresse fel a Démoszthenész Egyesületet!

Mit tud Önnek nyújtani az egyesület a beszédhiba esetén?

  • Tájékoztatást, felvilágosítást a beszédhibákról, a megelőzés és a kezelés lehetőségeiről, a logopédiai ellátás helyszíneiről
  • Vizsgálatot és tanácsadást
  • Önköltséges terápiás szolgáltatást
  • önköltséges egyéni és csoportos foglalkozások, beszédtechnikai, pszichoterápiás szemléletű kezelési formák
  • afázia vizsgálat és terápia
  • hadarás és dadogás kezelése
  • artikulációs zavarok javítása felnőtt és gyermekkorban
  • beszédvizsgálat felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára
  • kiegészítő tanácsadó szolgálat (pályaválasztási, pszichológiai, családvédelmi és nevelési területen)

Kapcsolódó tartalmak