Akkreditált képzések

Minőségbiztosítási összegzés akkreditált tanfolyamainkról: 2020-ban tanfolyamaink célkitűzéseit, információk hasznosságát, az oktatók szaktudását, oktatási módszereit, követelményeit, tárgyi feltételeket és a továbbképzések szervezettségét figyelembe véve a minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján 5-ös skálán Az afázia logopédiai kezelése tanfolyamon 4.89-es átlagot, a Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának a végzésére és a  Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápia végzésére tanfolyamon 4.68-as átlagot értünk el.

Az afázia logopédiai kezelése

A továbbképzés óraszáma: 60 óra. A képzésre logopédus tanár és/vagy pedagógus munkakörben alkalmazott logopédus terapeuta (gyógypedagógus) kollégák jelentkezhetnek. A továbbképzés tájékoztatást ad az afázia orvosi hátteréről, a rehabilitációról, megismerteti a logopédiai terápia általános elveit és az egyes afázia terápiák módszertani elveit, a vizsgálatokat, a terápiákat. A továbbképzés dolgozat írásával és védésével zárul.

Nyilvántartási szám A/8830/2017
Engedélyszám 575/131/2017
Óraszám 60 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín ONLINE (MS Teams) és Budapest
Ár 60.000 Ft
Tervezett gyakoriság minden év őszén
Érdeklődés Kapcsolat
Jelentkezés Jelentkezési lap

Következő képzés

FIGYELEM! Az utolsó, július 4-ei időpont személyes jelenlétet igényel, a többi alkalom ONLINE felületen lesz megtartva. Ezen információ alapján döntsön a jelentkezéséről!

ONLINE: 2021.06.09., 06.10., 06.11., 06.12., és 06.16., 06.17., 06.18., 06.19.

Személyes jelenlétet igénylő védés: 07.04.

ONLINE: 2021. február 26- 27.; március 5-6. ; március 12-13.; március 19-20.; április 9-10.; április 16-17.; április 24. ;

Személyes jelenlétet igénylő védés: június 5.

RÉSZLETES TEMATIKA

06.09. szerda

09.00 – 10.15 Regisztráció, tanfolyam ismertető, bemutatkozás.

10.30 – 11.15 Dr. Szél István: Az idegrendszer strukturális felépítése az agykutatás legújabb eredményei alapján. Az agy, a gerincvelő, a kérgi központok.

11.15 – 12.00 Dr. Szél István: Az idegrendszer működése.  Az idegsejtek működése, elemi idegjelenségek. Az ingerület terjedése sejtről sejtre. – Szimmetria a struktúrában, aszimmetria a működésben. A bal és jobb félteke szerepe a beszéd, olvasás, írás tevékenységében.

13.00 – 14.30  dr. Szegedi Anikó: Az agyi vérkeringés és zavarai gyermekkorban és felnőttek esetében. – Rizikófaktorok, jelzőtünete, prevenció – A Stroke betegség következményei – Cardiovasculáris prevenció – nem befolyásolható és  befolyásolható kockázati tényezők – Primer prevenció: a módosítható rizikófaktorok kezelése – Potenciális stroke rizikó csökkenés – Globális rizikókezelés.

14.45 – 16.15 dr. Nagy Gábor: Az idegsebészeti beavatkozások jelentősége. Komplex ellátás a műtét utáni időszakban. Modern képalkotó technikák bemutatása és szerepe az agyi károsodás kimutatásában (RTG, UH, MRI, CT, PetSCAN) A stroke európai és hazai, területi különbségekre vonatkozó statisztikája.

06.10. csütörtök

09.00– 10.30 Dr. Szél István: A betegség akut és krónikus szakaszában végzett rehabilitáló tevékenységek bemutatása – A rehabilitáció fázisai – A rehabilitációs medicina – a rehabilitációs program tartalma, menete – módszerek, eszközök, “intervenciók” – új módszerek: CI (CIMT), CIAT.

10.45 – 12.15 Varga Katalin: A kórházi ellátás, az otthonápolás és a járóbeteg ellátás feladatai A gyógyítás egészségügyi színterei: Fekvőbeteg kórházi ellátás – térítésmentes kórházi szolgáltatások – speciális finanszírozású ellátás – közgyógyellátás. Betegszállítás, mentés. Háziorvosi ellátás: otthoni szakápolás, igénybe vehető szolgáltatások. Hospice.  – A háziorvos szerepe a megelőzésben és az utógondozásban – A gyógytornász szerepe.

13.00 – 14.30 és 14.45 – 16.15  Dr. Pataky Ilona: A neuropszichológus szerepe – vizsgálatok, terápiás lehetőségek. Az agy károsodása miatt az emberi tevékenységekben (mozgás, beszéd, viselkedés) keletkezett különböző zavarok feltérképezése és terápiája, mint  neuropszichológia feladat. Az afázia és következményei, egy sajátos állapot. Együttműködés a családdal, a csoportok szerepe és hatékonysága.

06.11. péntek

09.00- 10.30 Krasznár Felícia: Érdekvédelem – A fogyatékosság meghatározása – A fogyatékosság modern értelmezése – Madridi Nyilatkozat – Európai Fogyatékosügyi konferencia – ENSZ Egyezmény. A fogyatékos személyek jogairól – A törvényi szabályozás változásai – A beszédfogyatékos személyek törvényben biztosított jogai, a támogatás és akadálymentesítés lehetőségei.  Jogharmonizáció, a betegjogi, fogyatékosügyi, esélyegyenlőségi, társadalombiztosítási törvények afáziával élőkre vonatkozó fejezeteinek megismertetése.

10.45 – 12.15 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Első vizsgálat, kórelőzmény, panaszok gyermek- és felnőttkorban. Zárójelentések elemzése, a kikérdezés kérdéssora, a panaszfelvétel és a megfigyelés szempontjai, amelyek  meghatározzák a további vizsgálatok menetét. A vizsgálat színterei – lépései – a tapasztalatok hasznosítása.  A vizsgálat lebonyolításának ajánlott menete. A terápiás kapcsolat sikerességének záloga:  a terapeuta saját személyisége.

13.00 – 14.30 Szászi-Szrenka Melinda: Első vizsgálat, kórelőzmény, panaszok gyermek- és felnőttkorban. Zárójelentések elemzése, a kikérdezés kérdéssora, a panaszfelvétel és a megfigyelés szempontjai, amelyek  meghatározzák a további vizsgálatok menetét. A vizsgálat színterei – lépései – a tapasztalatok hasznosítása.  A vizsgálat lebonyolításának ajánlott menete. A terápiás kapcsolat sikerességének záloga:  a terapeuta saját személyisége.

14.45 – 15.30 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Az afázia tipológiája: Broca-, Wernicke-, anómikus-, vezetékes (kondukciós)-, transzkortikális motoros-, transzkortikális szenzoros-, globális afázia – osztályozási magyarázatok és elméletek.

15:30 – 16:15 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Western Afázia Teszt (WAB): A beszédmegértés és a beszédkivitelezés területeinek felmérése (spontán beszéd, utánmondás, megnevezés) az előírt vizsgálati protokoll szerinti ismertetése.

06.12. szombat

09.00 – 09:45 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Western Afázia Teszt (WAB): A beszédmegértés és a beszédkivitelezés területeinek felmérése (spontán beszéd, utánmondás, megnevezés) az előírt vizsgálati protokoll szerinti ismertetése.

09.45 – 10.30 és 10:45 – 11:30 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Szempontok az anamnézis felvételéhez, a jelen állapot leírásához. A vizsgálat sajátosságai. Táblázat az afázia típusának véleményezéséhez.

11:30 – 12.15 és 13:00 és 13.45 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Szempontok az anamnézis felvételéhez, a jelen állapot leírásához. A vizsgálat sajátosságai. Táblázat az afázia típusának véleményezéséhez.

13:45 – 14:30 dr. Szabó Edina: Token Teszt: a szóbeli utasítások megértését, a verbális memória, az auditív figyelem és a grammatikai szerkezetek megértését vizsgáló standardizált teszt ismertetése.

14.45 – 16.15 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Az írás vizsgálata. Az írott nyelv használatának szintjei.

06.16. szerda

10.00 – 10.30 Online teszt az eddig tanultakból

10:30 – 12:00 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Olvasás vizsgálat. A WAB vizsgálat kiegészítő része, az olvasás és a szövegértés vizsgálatára.

13:00 – 14:30 és 14:45 – 16:15 dr. Molnár-Tóth Alinka:  A terápia általános, módszertani elvei: a könnyebbtől a nehezebb felé, az ismerttől az ismeretlen felé, a konkréttól az elvont felé, a személyes vonatkozásokat felhasználva határozzuk meg a terápia longitudinális menetét és az órák anyagát.

06.17. csütörtök

09.00 – 10.30 – és 10:45 – 12:15 dr. Molnár-Tóth Alinka: Az afázia terápiás alaphelyzete – az afáziás betegek ellátásának szemléleti változásai – A terápia egyénre szabott tervezése. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit összegezve, a megmaradt agyi struktúrák működésére építve, az egyéni teherbírást figyelembe véve készül a terápiás terv. Kapcsolatépítés a beteggel és a beteg környezetével.

13:00 – 14:30 és  14:45 – 16:15 dr. Szabó Edina: Választható terápiás eljárások, esetismertetések. Vizuális akció terápiája (VAT) „végtagokkal kifejezett mozgásos” terápia – „Vissza a rajztáblához” Back to the drawing board terápia –  “Treatment of Aphasic Perseveration”: A perszeveráció terápiája —  „Voluntary Control of Involuntary Utterances”: A nem tudatos közlések tudatos kontrolljának terápiája – Helm-féle szintaxis támogató program (HELPSS) – Bucco-faciális terápia – Nyelvészeti megközelítés. A megnevezés fejlesztése.

06.18. péntek

09.00 – 10.30 dr. Szabó Edina: Választható terápiás eljárások, esetismertetések. Vizuális akció terápiája (VAT) „végtagokkal kifejezett mozgásos” terápia – „Vissza a rajztáblához” Back to the drawing board terápia –  “Treatment of Aphasic Perseveration”: A perszeveráció terápiája —  „Voluntary Control of Involuntary Utterances”: A nem tudatos közlések tudatos kontrolljának terápiája – Helm-féle szintaxis támogató program (HELPSS) – Bucco-faciális terápia – Nyelvészeti megközelítés. A megnevezés fejlesztése.

10:45 – 12.15 és 13:00 – 14:30 dr. Szabó Edina: Választható terápiás eljárások, esetismertetések.   A prefrontális területek funkciói – Top Down folyamatok – kognitív kontroll. Végrehajtó funkciók.

14:45 – 16:15 és 16:30 – 17:15 Szászi-Szrenka Melinda: Az afázia vizsgálati eljárásai és terápiás lehetőségei a gyermekkori afázia esetében.

06.19. szombat

10:00 – 11:30 Fekete Zsófia: Választható terápiás eljárások, esetismertetések.  Zeneterápia –  A zeneterápia definíciója, hatásmechanizmusa, célja, módszerei, alkalmazott területei  – Melodikus Intonációs Terápia. A  terápia 3 szintje, a kezdő, középhaladó, haladó szint lépései.

11:30 – 12:15 és 13.00 – 14.30 és 14:45 – 16:15 dr. Szabó Edina: Az afáziához társuló tünetek terápiája – dizartria, diszpraxia. A motoros beszédzavar mibenléte – tervezés, programozás, kivitelezés. A motoros beszédzavarok osztályozása, manifesztációja. Az elterjedtebb motoros beszédzavarok jellemzői. Vizsgálat, diagnosztika,  kezelési célok és stratégiák. Az artikuláció, a hangszín, hanglejtés, ritmus károsodása, vagy teljes beszédképtelenség esetén alkalmazható gyakorlatok. Nyelés-terápia.

07.04. vasárnap

10.00 – Dolgozatvédés, ill. ünnepélyes oklevél átadó

Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápia végzésére

Az akkreditált tanfolyam 30 órás. A képzésre logopédus tanár és/vagy pedagógus munkakörben alkalmazott logopédus terapeuta (gyógypedagógus) kollégákat várunk.

A továbbképzés ismerteti a nyelvlökéses nyelés kórképének jellemzőit, a legújabb terápiás eljárások eredményeit, tájékoztat a kezelés vállalásához nélkülözhetetlen ismeretekről, a szükséges feltételekről: komplexitás, kompetencia, team munka, konkrét szempontokat ad a nyelvlökéses nyelők vizsgálatának módszeréhez, tartalmához, részletesen ismerteti a kezelés megtervezésének elemeit és a terápia lényeges szervezési kereteit, a terápia tartalmát, szerkezetét, lépéseit.

A tanfolyam előadói: Dr. Schmidt Péter, Fung Emília, Hevesi Gabriella, Juharos Rita, Vadász Dóra

Nyilvántartási szám A/8456/2015
Engedélyszám
Óraszám 30 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín: ONLINE (MS Teams)
Ár 30.000 Ft
A tanfolyam időpontjai: 2021. 
 1. február 12., február 13., február 19., február 20.
 2. Záró alkalom: 2021. március 19.
  Érdeklődés Kapcsolat
  Jelentkezés Jelentkezési lap

  Részletes tematika:

  1. A nyelvlökéses nyelés és terápiája

  A logopédiai kezelés melletti (orvosi) lehetőségek. Az orvosi (fogorvosi és ortodonciai) szemlélet. Az arc, a fogsor fejlődését befolyásoló myofunkcionális hatások. A diszfunkciós izomműködés következményeinek elemzése. A nyelvlökéses nyelés típusainak bemutatása. Logopédiai tevékenységek nyelvlökéses nyelés esetén. A terápiás terv elkészítésének szempontjai. Fontos alapvetések

  • A terápia tervezése;
  • A tervezés szabályai
  • A terápiás terv részei
  • Egyéni fejlesztési terv

  A páciens panasza, megfigyelése. Az anamnézis felvétele. A terápia megkezdésének feltételei, időpontok, elérhetőségek. A terápiás szerződéskötés. A nyelvlökéses nyelés lehetséges következményei, tünetei. A nyelvlökéses nyelés logopédiai vizsgálata. Fogsorok, fogak és a harapás vizsgálata. A fogorvosi, ortodonciai és logopédiai lelet. Tájékoztatás a vizsgálat eredményéről (szülő, gyermek). Nyelverősítő gyakorlatok (elmélet és gyakorlat). Szájlégzés és nyelvlökéses nyelés

  2. A nyelvlökéses nyelés kezelésének módszertana

  A Barrett terápia bemutatása.
  – A terápia során alkalmazott módszerek és gyakorlati alkalmazásuk.
  – A terápiás órák.
  – A terápiás órák jellemzői, szerkezete és tartalma.
  – A terápiás órák gyakorlóanyaga.
  A gyermekek és felnőttek kezelésének eltérő módszerei.
  Közös gyakorlatvégzés.
  Múlt és jelen – kommunikációs trendek, divatosnak számító arckarakterek hatása a napi életre.
  A szakmai terminológia változása.
  Online-terápia – metodika.
  Közös gyakorlatvégzés.
  Myofunkcionális szemlélet napjainkban.
  A jelenleg elismerten alkalmazott terápiák, terapeuták rövid bemutatása – fogszabályozás, testterápiák, logopédiai kapcsolódás, forrásmegjelölés, elérhetőségek.
  A terápia során alkalmazott módszerek, indikáció-kontraindikáció.
  Online-terápia – terápiás tapasztalatok.
  Közös gyakorlatvégzés.
  Az artikulációs zavarok terápia.
  A terápia haladó szintjének bemutatása.
  A terápia során alkalmazott módszerek és gyakorlati alkalmazásuk – bonyolultan szervezett feladatvégzéssel.
  Közös gyakorlatvégzés.
  A myfunkcionális nyelészavarok anatómiája és terápiás lehetőségei.
  A nyelvlökéses nyelés fonetikai alapú terápiája. Az előadó felnőtt korú esetek kezelésekor Straub, és Barrett nyomán kialakított saját gyakorlata alapján.
  Az esetismertetés műfajának, tartalmának elemzése a nyelvlökéses nyelés témájának kidolgozásakor. Segédlet a tanfolyami záródolgozat elkészítéséhez.
  Záró alkalom: Dolgozatvédés, oklevél átadó.

  Következő képzés

  A soron következő képzés meghirdetésére a későbbiekben kerül sor.

  Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának végzésére

  Képzésünk 60 órás. Ez a programunk növelni kívánja az orrhangzósság kezelésére vállalkozó logopédusok szakmai biztonságérzetét és olyan megfelelő szakmai hátteret akar szervezni számukra, amelyre munkájuk későbbi szakaszában is támaszkodhatnak.

  Tematikai egységek:

  1. Az orrhangzósság jellemzői, fajtái, vizsgálata
  2. Az gyermekkori orrhangzósság /veleszületett és szerzett/ ellátása és terápiája az életkor és a kórkép függvényében. Szakmai anamnézisek.
  3. Felnőtt korú orrhangzós betegek diagnosztizálása, ellátása, terápiája.
  4. Az orrhangzósság logopédiai ellátása. Anamnézis, kezelés feltételei, egyéb terápiás lehetőségek ismertetése az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
  5. Az archasadék miatt kialakult orrhangzósság logopédiai terápiája az életkori sajátosságok és a műtéti korrekció figyelembe vételével.

  6. Felnőtt orrhangzós terápia felépítése, sajátosságai.

  Nyilvántartási szám A/8651/2016
  Engedélyszám 27282-118/2016
  Óraszám 60 óra
  A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
  Helyszín Budapest
  Ár 60.000 Ft
  Következő képzés időpontjai 2020.  02.08. , 02.22. , 03.07. , 03.21. , 04.04. , 04.18. , 05.02. , 05.16. , 06.13. , 06.27.

  Részletes program

  1. ELSŐ ALKALOM

  2020.02.08.  szombat, 1027 Budapest, Fő u. 49. II. 13.

  1. Az orrhangzósság jellemzői

  10.00 – 10.45 Általános ismeretek.  Az orrhangzósság fajtái, vizsgálata. Archasadékok kialakulásának kóreredete és patomechanizmusa. Az öröklődés szerepe, szindrómák.

  Előadás az orrhangzósságról, az archasadékok formáiról, a társuló szindrómákról, genetikai hátteréről

  10.45 – 12.15 Általános ismeretek Fül-orr-gégészeti eljárások a zárt és nyílt orrhangzósság diagnosztikájában, megszűntetésében. A velopharyngealis insufficientia (VPI) miatt kialakuló audiológiai, foniátriai valamint fogászati problémák ismertetése.

  13.00 – 14.30 Neurológiai betegségek miatt jelentkező rinofónia. Centrális és perifériás beidegzési zavarok ismertetése, anamnézis. Pszichés eredetű orrhangzósság.

  14.30 – 15.30 Traumák, műtéti szövődmények következtében létrejött hiper/hiponazalitás Dr. Fehér Attila

  MÁSODIK ALKALOM

  2020.02.22. szombat, Fő u. 49.

  1. Az gyermekkori orrhangzósság /veleszületett és szerzett/ ellátása és terápiája az életkor és a kórkép függvényében. Szakmai anamnézisek.

  10.00 – 11.30  Archasadékok fül-orr-gégészeti terápiás megoldásai, az életkor függvényében, anamnézis. Műtétek után kialakuló orrhangzósság

  11.30 – 12. 30  Fül-orr-gégészeti anamnézis, A vizsgálat menete, eredmények értékelése

  13.00 – 14.30  Műtéti protokoll az életkor függvényében, a garatszűkítő műtétek indikációja orrhangzósság esetén

  Az különböző súlyosságú és kiterjedésű archasadékok műtéti megoldásai dr. Halász Ágnes

  14.30 – 15.30 Az  audiológiai következmények kezelése, megelőzése. Az archasadékos gyermekek fülbetegségei, halláskárosodásának ismertetése, megelőzés. dr. Gáborján Anita

  HARMADIK ALKALOM

  2020.03.07.  szombat Fő u. 4 9.

  10.00 – 11.30 Fogászati kezelésének szükségessége, Fogazati és harapási rendellenességek hatása az arc fejlődésre. Protézisek                 dr. Nemes Bálint

  11.30 – 13.00 Az archasadékos gyermekek táplálási nehézségei. A szopás szerepe az orofaciális izomegyensúly kialakulásában

  Bodroghelyi Mónika

  13.00 – 14.30 Az orrhangzósság kialakulásának neurológiai háttere, tünetei, terápiás lehetőségek. VPI vizsgálata      dr. Szőke Kristóf

  NEGYEDIK ALKALOM

  2020.03.21.  szombat, Fő u. 49.

  10.00 – 12.15. Fogászati, szájsebészeti, ortodonciai feladatok, megoldások hasadékosoknál.

  Anamnézis felvétel

  12.30  – 14.45  Új szájsebészeti eljárások ismertetése archasadékos gyermekeknél. dr. Nagy Krisztián

  ÖTÖDIK ALKALOM

  2020.04.04. Fő u. 49.

  1. Az orrhangzósság logopédiai ellátása. Anamnézis, kezelés feltételei, egyéb terápiás lehetőségek ismertetése az életkori sajátosságok figyelembe vételével.

  10.00 – 11.15 Az orrhangzósság sajátosságai, részletes logopédiai anamnézis.

  A kezelés feltételei. A logopédus személyiségének jelentősége, a team munka fontossága, kompetencia. Beszéd terápia és egyéb fejlesztési lehetőségek, orrhangzósság miatt kialakuló zavarok esetén. (organikus, pszichés)

  1. Az archasadék miatt kialakult orrhangzósság logopédiai terápiája az életkori sajátosságok és a műtéti korrekció figyelembe vételével.

  11.15 – 15.15 Előkészítő terápia a szülő intenzív közreműködésével archasadékos gyermekek esetében. Home training. A szülő viszonyulása hasadékos gyermekhez.

  A szülő betanításának ismertetése 2,5 éves kortól a súlyos beszédhiba kialakulásának megelőzése céljából.

  Fehérné Kovács Zsuzsanna

  HATODIK  ALKALOM

  2020.04.18. Fő u. 49.

  10.00 – 13.00 A terápiás órák felépítése, összeállítása életkori bontásban. A terápiás órák anyaga.

  13.00 – 15.15 Légzőgyakorlatok; rekesz használata, orr-és szájlégzés szétválasztása, beszédhez szükséges levegő irányítása, beosztása.

  Cser Emese

  HETEDIK ALKALOM

  2020.05.02.  Fő u. 49.

  10.00- 12.15  Beszédszervi mozgásokat koordináló, izomerősítő gyakorlatok.

  Ajak/nyelv/lágyszájpad-torna.

  12.15 – 15.15.Magánhangzók, mássalhangzók tiszta ejtését elősegítő beszédtechnikai gyakorlatok. Rezonancia gyakorlatok.

  Cser Emese

  NYOLCADIK  ALKALOM

  2020.05.16.  Fő u. 49.

  10.00 – 12.15  Az orrhangzóssághoz társuló egyéb beszédhibák és ezek terápiás feladatai.

  12.15 – 15.15 Esetismertetések. A terápia eredményességének demonstrálása.

  Simonné Nagy Erzsébet

  KILENCEDIK ALKALOM

  2020.06 12. péntek Szigony u. 36.

  10.00 – 12.15 Esetismertetések. A terápia eredményességének demonstrálása.

  1. Felnőtt orrhangzós terápia felépítése, sajátosságai.

  12.15 – 13.00  Műtétek, irradiációs kezelés után kialakuló kóros nasalitás diagnosztikája, kezelése

  13.00 – 15.15 A megváltozott anatómiai viszonyok mellett a kompenzáció kialakításának lehetőségei, formái az életminőség javítása, habilitálás

  Bajnóczi Klára

  1. ALKALOM ZÁRÁS, VIZSGA, TANÚSÍTVÁNY ÁTADÁSA

  2020.06.27. Fő u. 49.

  Érdeklődés;Kapcsolat
  Jelentkezés;Jelentkezési lap  

  Következő képzés

  A soron következő képzés meghirdetésére a későbbiekben kerül sor.

  Jelentkezési lap akkreditált képzésre