Pöszeség – Mit tehetek én mint szülő?

Nagyon fontos a szerepe a gyermek fejlődésében az anya-gyermek között kialakult korai kapcsolatnak. Már a gagyogás időszakában döntő jelentőségű az a beszédkapcsolat, ami kialakul a gyermek és édesanyja között. A gyermek felfogja és érzékeli a környezet válaszreakcióit és ezeknek a tapasztalatoknak birtokában tanul meg beszélni és sajátítja el a beszédviselkedési formákat is.

  • A szülőnek mindig beszélnie kell a gyermekéhez, öltöztetésnél, fürdetésnél, játék közben mindig kísérje beszéddel mindazt, amit csinálnak!
  • A kisgyermek utánzóképessége, figyelme fokozatosan fejlődik, a 2. év elejére már tudatosan kezdi használni beszédét. Természetes, hogy beszédszervei még gyakorlatlanok, és hibásan, esetleg pöszén, dadogva beszél. Ezért nagy a környezet felelőssége, szerepe és feladata. Nagyon fontos, hogy a szülő mindig tiszta hangon beszéljen gyermekéhez. A későbbiekben sem szabad a gyermek hibás hangjait utánozni. Ha rossz beszédpéldát kap a gyermek, azt utánozza, és így rögzülnek beszédhangjai. A szülőnek ügyelnie kell a beszéd dallamára, a helyes hangsúlyozásra is, mivel ez a gyermek helyes beszédritmusának kialakulására döntő befolyással lesz.
  • Lényeges a jobb megértés érdekében, hogy az anya mindig egyszerű, rövid mondatokban szóljon gyermekéhez.
  • Türelmesen hallgassa végig, mindig legyen érdeklődő és bátorító. Ösztönözze a gyermek beszédkedvét. A zaklatott, ideges környezet károsan befolyásolja a gyermek beszéd- és személyiség-fejlődését is.
  • Előfordul, hogy a szülő mindent megtesz a gyermekéért és az mégis beszédhibás lesz. Ekkor sem kell megijedni, a 4 és 4, 5 éves, sok hangzót rosszul ejtő gyermekkel forduljon tanácsért logopédushoz. Ha szükséges, kezdődjön el a terápia minél előbb.
  • Általában a pöszén beszélő gyermekek a logopédiai foglalkozások hatására szinte teljesen megtanulnak helyesen beszélni. Ehhez azonban együtt kell dolgozni a logopédussal. Meg kell fogadni tanácsait, útmutatásait. Az órákra rendszeresen el kell járni, otthon gyakorolni kell és így az eredmény sem fog elmaradni, még a legsúlyosabbnak tűnő esetekben sem.
  • A legfontosabb, hogy iskolakezdéskor már tisztán, jól érthetően, nyelvtanilag is helyesen, jó ritmusban beszéljen a gyermek. Az olvasás-írás megtanulásának előfeltétele a jó beszéd. A hibás beszéd elősegítheti, hogy a gyermeknek olvasási – írási gyengesége (diszlexia, diszgráfia) alakuljon ki, ami a későbbiekben tanulási nehézségekhez, magatartási zavarokhoz vezethet.

Forrás

Tanácsadó és terápiás tájékoztató beszédhibás gyermekek szüleinek, Tárogató Kiadó, Budapest, 1994.
“…Hogy szebben beszéljen…” Szülőknek a beszédhibákról, OPI, Budapest, 1982.

Illusztráció: FreeImages.com/Cynthia Turek