Gyászhír

A közelmúltban kaptuk a hírt,  hosszú betegség után elhunyt Vinczéné Bíró Etelka. Elméleti és gyakorlati munkásságát, a szakmára gyakorolt hatását méltatták azok a gyógypedagógus/logopédus szervezetek, amelyeknek munkatársa, vezető egyénisége volt.

Én magam 1967-69 között találkoztam vele először, gyakorlatvezető tanárom volt. Tőle tanultam meg a logopédiai munka alapjait. Azt, hogy mit, miért, és főképpen hogyan kell tennünk, ha a beszédhangokat sikeresen akarjuk fejleszteni, rögzíteni, automatizálni.

Vinczéné Biró Etelka gyászjelentése

Amikor, 1970-ben minden budapesti kerület kapott egy logopédus státuszt, ehhez kapcsolódva ő szervezte az első logopédus továbbképzést. Ez az év a tanfolyamon résztvevőknek nem csak további gyakorlati ismereteket adott, hanem lelkesítő inspirációt szakmai anyagok, módszerek kidolgozására. Bíztatása nélkül sosem kezdtem volna bele a szó- és képgyűjtemény összeállításába.

Ismeretségünk a következő években, az általa vezetett komplex logopédiai és beszédtechnikai OPI-tanfolyamokon, majd a MAGYE Logopédiai Szakosztályán belül szervezett programokon személyes – közel ötven évig tartó -, barátsággá alakult.

Megtiszteltetés számomra, hogy oly sok mindent tanulhattam tőle. Lebilincselő volt kreativitása (módszertanok, intenzív terápiák kidolgozásában), széles látókörűsége (ahogy azt sok-sok éven keresztül tapasztalhattuk a Démoszthenész Egyesület elnökségi ülésein, konferenciáin), szervező készsége (az egyesület un. „Fehér Folt” programja sokáig nagy sikerű érdekvédelmi tevékenysége volt). nyitottsága az újdonságokra (nála láttam először terápiában használt web-kamerát), és nem utolsó sorban az a soha nem lankadó szakmai érdeklődése, amely alig egy éve rávette, tanfolyam formájában is megismerkedjen új terápiával, s hozzátegye ahhoz a maga ismereteit, tapasztalatait.

Személyiségének ezek a tulajdonságait különös módon tudta átadni tanítványainak, így amikor azt mondjuk valamely kedves eltávozottunkról, hogy emlékét megőrizzük, abban az a mély tartalom fogalmazódik meg, hogy Etelka inspirációi emberi kapcsolataiban élnek tovább.

Szeretettel,
Gacsó Mari