Diszlexia – Mit tehetek én mint szülő?

Az írás- olvasás zavarral küzdő gyermekeknek speciális foglalkozásra van szükségük. A probléma nem javul azzal, ha a gyermekkel végtelenül sokat olvastatunk. Ma már mód van arra, hogy iskolába kerülés előtt a logopédusok kiszűrjék azokat a gyerekeket, akiknél megjósolható, hogy nehézségeik lesznek az olvasás-írás tanulásánál.

A szülő figyeljen oda, vannak-e a gyermeknél diszelxia veszélyeztetettségre utaló jelek.

Jellemző ezekre a gyermekekre:

 • a nyelvi fejlettség zavara,
 • későn kezdenek beszélni,
 • általános pöszék,
 • amuzikalitás jellemző,
 • szókincsük szegényes,
 • nyelvtanilag hibás a beszédük,
 • gyakran alkalmaznak hangátvetést, szótagcserét (pl.: madrág-nagrág, villamos-vimmalos)
 • tükörképpel írnak, rajzolnak,
 • gyenge a szóbeli(verbális), a látási (vizuális), a beszédhang (fonematikus) emlékezetük,
 • nehezen tanulják meg a színeket, a napok, hónapok nevét, a számokat,
 • térben nehezen tájékozódnak,
 • összekeverik az irányokat,
 • zavart a lateralitásuk, sok közöttük a balkezes,
 • nem alakul ki megfelelő testkép, testséma,
 • túlságosan mozgékonyak,
 • hullámzó, ingadozó a figyelmük.

Ha a szülő ezeket a problémákat észleli óvodáskorú gyermekénél, kérjen tanácsot az óvodai vagy a kerületi (nevelési tanácsadóban) logopédustól.

Ha beigazolódik a gyanú, megkezdődhet a terápia, mely hatására megelőzhető a később kialakuló diszlexia súlyos tüneteinek kialakulása.

A terápia során fejlesztik az olvasás tanulásához szükséges készségeket, megtanítják őket arra, hogy a hangokat betűkkel is lehet jelölni, hogy kell a betűket összeolvasni és hogyan kell az olvasottak jelentésére odafigyelni.

Ha a zavar már kialakult, minél előbb forduljon a szülő szakemberhez, kérjen vizsgálatot, szakvéleményt, hogy valóban fennáll-e a diszlexia, diszgráfia tünetegyüttese!

A súlyosságtól függően 2-3 év alatt jelentősen javulhat a gyermek írása-olvasása. A terápia során elsősorban a felnőttek megértésére, szakszerű segítségadásra van a gyermekeknek szükségük, de nekik is kitartóan, komolyan, szorgalmasan kell dolgozniuk a megfelelő eredmény elérése érdekében!

Forrás

“…Hogy szebben beszéljen…” Szülőknek a beszédhibákról, OPI, Budapest, 1982.
Tanácsadó és terápiás tájékoztató beszédhibás gyermekek szüleinek, Tárogató Kiadó, Budapest, 1994.
A diszlexiáról és egyéb tanulási zavarokról szülőknek, A Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület kiadványa, Pécs, 2004.

Illusztráció: FreeImages.com/Real Odyssey