Az FTT 2. ülése Debrecenben

Debrecenben tartotta 2. ülését az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) keretei között életre hívott Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület (FTT). A résztvevők a tanácskozás előtt vezetett városnézésen és közös ebéden is részt vehettek. Köszönjük a testület figyelmességét!

Az ülésen a biztos úr beszámolt arról, hogy a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ keretegyezmény (CRPD) által előírt feladatok ellátására nagyon komoly infrastruktúra épül(t) ki. A fővároson kívül még 6 megyei jogú városban működtet panaszirodát az AJBH, a fogyatékossági ügyek ellátásáért felelős Főigazgatóság központja pedig – a decentralizáció jegyében – Debrecenben található. (Ennek irodáit és ügyfélszolgálatát a résztvevők meg is tekinthették). A panaszirodák országos kihasználtsága folyamatosan 2-300%-os (csak hetekkel előre lehet időpontot foglalni), most egy ún. „mozgó ügyfélszolgálat” bevezetésén dolgoznak. Hangsúlyozta, hogy bár számos ügyben együttműködnek a kormányzattal, ők független intézmény, ami sok esetben nagyobb mozgásteret, rugalmasabb működést biztosít számukra.

Azt is kiemelte, hogy a fogyatékos emberekkel kapcsolatos ügyek jelentős része az AJBH-n belül az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság hatáskörébe tartozik, amely hatósági eljárásokat is lefolytathat. Ez többek között abban különbözik egy „klasszikus” közigazgatási eljárástól, hogy a döntés jogilag kikényszeríthető, tehát szankciókat is kiszabhatnak, sőt jogszabály módosítást is indítványozhatnak – de inkább a megelőzésre, nem a bírságolásra szeretnék helyezni a hangsúlyt. Példaként említett, hogy több olyan bejelentés érkezett hozzájuk, miszerint egyes buszsofőrök nem megfelelően bántak a mozgássérült utasokkal. A vizsgálat eredménye az lett, hogy az összes buszokat üzemeltető társaságot ilyen típusú képzések megtartására kötelezték. De ide tartozik a beszédfogyatékosság beemelése is a Fot.-ba, ami elvileg év végéig meg kell, hogy történjen.

Több nagy létszámú ellátó intézményrendszert (pszichiátriák, gyermekotthonok, fogyatékos otthonok stb.) átvizsgáltak már, ennek eredményét részletesen ismertették az ülésen (a jelentések természetesen nyilvánosak, megtalálhatók az AJBH honlapján a „Dokumentumok” menüponbtban). A biztos úr a végén azért hozzátette, hogy mindig a realitásból kell kiindulni, szóval nem várható, hogy 1-2 éven belül minden intézményt ki tudnak tatarozni, a legmodernebb felszereléssel ellátni, minden jogos bérigényt kielégíteni – ez évtizedes folyamat. Ugyanakkor nyitottak arra, hogy a kisebb intézmények, részterületek igényeit [ide tartozik a Démoszthenész Egyesület és a beszédfogyatékosság témaköre is – a szerk.] szűkebb körű szakmai műhelyek, egyeztetések keretében vizsgálják. Kiemelte, hogy az AJBH olykor még saját erőforrásokat is mozgósítani  tud az általuk felügyelt különböző területekről bizonyos ügyek előmozdítására: például országosan már 6 gyermekotthont újítottak fel, ahol rabok dolgoztak, fogyatékos emberek készítettek szőnyegeket stb. Ide tartoznak a kiterjedt médiakapcsolatok is, amelyek talán nekünk is segíthetnek pl. társadalmi szemléletformáló kampányok széles körű terjesztésében.

A beszédfogyatékosok képviselői részéről Krasznár Jánosné Erdős Felicia (Afázia Egyesület) felvetette, hogy mivel a beszédfogyatékosság új terület a törvényben, mi mindenképpen szeretnénk külön is egyeztetni az AJBH-val a jövő év első felében. A biztos úr nem zárkózott el. Az egyeztetésre szánt témák kidolgozása már a Démoszthenész Egyesületben is elkezdődött. Köszönjük a részvételi lehetőséget!