DEMO-Nap: Az Okoskocka

Esemény adatai

Időpont: 2017. 09. 08. 16:00 - 17:30
Költség: ingyenes - 1 000 Ft

Esemény leírása

Ismerkedés az Okoskocka fejlesztő játékcsaláddal – Interaktív, játékos szakmai fórum

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család által a gyerekek örömmel és játékként sajátítják el, illetve gyakorolják azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek.

A komplex eszközrendszert hét eszköz alkotja. Az eszközök az egyes mentális funkciók fejlesztését szolgálják. A hét funkció a vizuális percepció, az akusztikus percepció, a számolás, a testséma, a térészlelés, anyanyelv valamint a mese-, szövegértés.

A bemutató során áttekintjük az Okoskocka eszközök rendszerét, majd lehetőség lesz a gyakorlati kipróbálásra is kiscsoportos játékok keretében.

Az előadás hallgatóknak és tagjainknak ingyenes! Nem tagoknak 1 000 Ft.