Beszéd-hitelesség önérvényesítés I.

Esemény adatai

Időpont: 2004. 12. 11. 00:00 - 23:59
Kategória: Szakmai konferenciák

Esemény leírása

A BESZÉD – HITELESSÉG – ÖNÉRVÉNYESÍTÉS olyan téma, amely megfelel a Démoszthenész Egyesület szemléletének, azaz egyaránt fontos és érdekes az érintetteknek, azaz a felnőtt beszédhibásoknak és segítőiknek, hiszen:

Egy adott helyzetben rendkívül különbözőképpen viselkedhetünk. A helyzetet kapcsolataink előzményei és következményei éppúgy meghatározzák, mint belső lelki folyamataink, képességeink, beállítódásunk és önértékelésünk.

Társas kapcsolatainkban jó és rossz hatások egyaránt érnek bennünket, sikereket és kudarcokat váltakozva élünk át. Jól esne, ha mindig sikeresek lennénk. De ha a kudarcokat teljes mértékben el akarjuk kerülni, csalódunk, hiszen a vágy, hogy mindenki szeressen és elfogadjon, sohasem teljesülhet.

Tudnunk kell, hogy önmagunk megvalósítása és szociális alkalmazkodásunk egészséges kompromisszuma egyaránt fontos. Ugyanakkor az agresszivitás távolról sem azonos a magabiztossággal és jogérvényesítéssel. A társas életben akkor érezhetjük magunkat elfogadhatónak és hatékonynak, ha

  • megvalósulnak kapcsolatteremtési igényeink és meg tudunk felelni a környezet elvárásainak,
  • a szociális normák szerint reagálunk, válaszolunk mások kezdeményezéseire és saját elvárásainknak megfelelően gyakorolunk hatást másokra,
  • céljainkat úgy érjük el, hogy viselkedésünk pozitív és negatív következményei hosszú távon egyensúlyban maradnak.

Téma

Hogyan beszélünk mi nők, és ti, férfiak? Önmegjelenítés, empátia és hitelesség a közvetlen emberi kommunikációban.

Előadók

  • DR. BAGDY EMŐKE
  • DR. SPANNRAFT MARCELLINA