Ismerkedés az Okoskocka fejlesztő játékcsaláddal

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család által a gyerekek örömmel és játékként sajátítják el, illetve gyakorolják azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek.

okoskockalog
A komplex eszközrendszert hét eszköz alkotja. Az eszközök az egyes mentális funkciók fejlesztését szolgálják. A hét funkció a vizuális percepció, az akusztikus percepció, a számolás, a testséma, a térészlelés, anyanyelv valamint a mese-, szövegértés.
A bemutató során áttekintjük az Okoskocka eszközök rendszerét, majd lehetőség lesz a gyakorlati kipróbálásra is kiscsoportos játékok keretében.

okoskocka

A Démoszthenész Egyesületben szeptember 8-án ismerkedhetnek meg az Okoskockával.

Bővebb információ: http://demoszthenesz.hu/esemeny/demo-nap-az-okoskocka/