Mi is az a diszlexia?


Írta :
Téma: Diszlexia
Dátum: 2016-02-28

1887-ben használták először ezt a kifejezést az izolált olvasási nehézség leírására.

Jelenleg egyesek kizárólag a speciális olvasási nehézséget értik rajta, mások kombinált, olvasási, és írási nehézséget definiálnak vele, és végül vannak, akik mindenfajta tanulási nehézséget diszlexiának neveznek.

Dyslexia szószerinti fordításban gyengébb olvasást jelent. A gyengén olvasás pedig azt jelenti, aki gyengén olvas, akadályozott a kommunikáció egyik formájában, nehezen, lassabban szerez információt az írott szövegből, kevesebb esélye van intelligenciájának kibontakoztatására, mint hasonló korú társainak,annak ellenére, hogy jó értelmi képességekkel rendelkezik egyébként.

A dyszlexia tehát, a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független, olvasási gyengeséget jelent.

Meg kell azonban különböztetnünk két főbb csoportját.


  • Az organikus eredetű, más néven fejlődési (developmental) dyslexia

  • A szerzett,( acquired) dyslexia (baleset következtében, vagy lelki, környezeti okok hatására fellépő dyslexia)


Az organikus eredetű, más néven fejlődési dyslexia hátterében a szerkezeti másságból eredő működési másságról beszélünk.Ennek oka lehet örökletesség, vagy a születés során elszenvedett minimális károsodás.Az organikus eredetű dyslexia tünetei paralelitást mutatnak a belgyógyászatban, főleg idősebb betegeken diagnosztizált apházia tüneteivel. Az organikus dislexia tünetei között az apházia jegyeit enyhe megjelenésben találjuk.

A baleset,betegség következtében, ugyan valószínűleg ismét organikus okokat találunk, de mégis fontos megállapítanunk, hogy a balesetet megelőzően ezek az okok nem léteztek.

Lelki, környezeti okok hatására fellépő dyslexia esetében azonban a tüneteket okait nem a szerkezet(agy, idegrendszer) másságában kell keresnünk, hanem olyan tényezőkben, mint az érési késés, szociálisan hátrányos helyzet, avagy az olvasástanítás során a tanító részéről elkövetett módszertani hiba.

A dyslexia veszélyeztetett gyermekek különböző fejlődési területeken lassúbb, vagy zavart fejlődési jellemzőket mutatnak. Szókincsük szegényes, mondatszerkesztésük agrammatikus, motiváltságuk gyenge. Mozgásuk inkoordinált, ábrázoló képességük elmarad az életkoruknak megfelelően elvárható színtől.

Adekvát életkorban az általánosan alkalmazott olvasás tanítási módszerrel nem érhető el az olvasás megfelelő készségszintje.

Dyslexia olvasásgyengeség, multifaktorális tényezők következtében alakul ki. Organikus sérülés következtében, pszichés és szociális tényezők következményeként egyaránt felléphet az olvasástanulás folyamatában. Gyakran társul dysgráphiával, írás-gyengeséggel, dysortographiaval, helyesírás gyengeséggel.

Az olvasás számukra nem az ismeretszerzés eszköze, hanem legyőzhetetlen technikai nehézség. Ép értelmi funkciók megléte mellett képességeikhez mérten alulteljesítenek.

A sok tanulási kudarc következtében pszichés zavarok, /szorongás, depresszió,/ léphetnek fel.

Ezért magatartás- és viselkedészavarokkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdenek.

Forrás


zenit.fw.hu