Nyilatkozat a dadogás jogáról (tervezet)


Írta : Hojdák Gergely
Téma: Dadogás
Dátum: 2022-06-13

Az alábbi nyilatkozatot Jane Powell, a Brit Dadogók Egyesületének (British Stammering Association,
STAMMA) elnöke fogalmazta. Mit gondoltok róla?

*

Alulírottak kijelentjük, hogy a dadogó személyeket mint dadogással élőket kellene elfogadni, akik választhatnak, hogy kérnek vagy nem kérnek segítséget a folyamatosabb hangzású beszéd eléréséhez. Jogunk van ehhez. NEM méltányos, hogy az akadálymentesen beszélők elvárják vagy megkövetelik tőlünk a folyamatos beszédet. Mi dadogunk. Egyszerűen így beszélünk.

Sokszínűséggel jellemzett korunkban a dadogó személyek nagyon gyakran NEM részesülnek abban a rugalmas bánásmódban, amire szükségük lenne a munkahelyen, az oktatásban és a mindennapi tevékenységeik során. Az elvárás általában az, hogy mi törekedjünk „leküzdeni” a dadogásunkat, és beszéljünk másként. Egyénileg mi magunk is gyakran erre vágyunk, azonban mint közösség visszautasítjuk azt a képtelen ötletet, hogy „szüntessük be” a dadogást.

Egyetlen szervezet sem állíthatja magáról, hogy tiszteli az egyenlőséget és a sokszínűséget, amíg nem ismeri el, és nem tartja tiszteletben a dadogást. Követeljük, hogy minden olyan szervezet és intézmény, amely dadogó személyekkel érintkezik, gondoskodjon arról, hogy nekünk is megadják ugyanazt a tiszteletet, ami minden embernek jár; és hogy a szabályokat a mi igényeinkre tekintettel alakítsák ki. Emberi jogunk, hogy természetesen beszéljünk.

*

DECLARATION OF THE RIGHT TO STAMMER

We, the undersigned declare that people who stammer should be accepted as having a stammer. We
may, or may not, choose to find support to sound fluent. That is our right. It is NOT reasonable for
the fluent world to expect or demand that we sound fluent. We stammer. That is how we talk.

In this time of diversity, adjustment is too often NOT given to those who stammer, at work, school
or college or everyday activities. The expectation is rather that we should strive to ‘overcome’ our
stammer and speak differently. As individuals we may wish to do so. But as a community we
challenge this nonsensical idea that we stop stammering.

No organisation can claim to value equality or diversity unless stammering voices are permitted and
recognised. We demand that every organisation and institution to work with people who stammer to
make sure that all of us are given the respect every person deserves; and that space is made for us. It
is our right as humans, to speak naturally.