Orrhangzós beszéd

A beszéd hangszíne megváltozik, ha az orrhangok (m, n, ny) ejtése nem helyes, vagy fejlődési rendellenesség miatt anatómiai, vagy működési okok miatt a lágyszájpad alkotta zárlat, az orrüreg elválasztása a szájüregtől hiányzik, esetleg hiányos.

Ebben az esetben a légáramlat akkor is behatol az orrüregbe, amikor erre nincs szükség.

orrhangzós beszéd

A hangok nazális színezete változik meg (pl. nyitott szájpadlás esetén). Nyelvünk orrhangjai elvesztik orrhangzósságukat vagy a nem orrhangok válnak orrhangzóssá. A helytelen hangképzés nemcsak a kiejtést, hanem a hangszínt is megváltoztathatja, emiatt a beszéd nehezen érthetővé válik.

Kapcsolódó tartalmak