Hadarás

A gyors beszéd olykor elkápráztatja a hallgatót, „Lám, milyen jól vág az agya!” Ám, amikor ez a beszédbeli gyorsaság eléri azt a fokot, hogy a beszédszervek már nem tudják követni, a szavakból kimaradnak hangok, szótagok, s olykor a mondatok is összekuszálódnak, az a megértés rovására megy, a hallgató visszakérdez, belefárad a figyelembe, s ez bizony a beszéd hatékonyságát nagymértékben rontja.

hadarás

A beszéd olyan zavara, amelyre jellemző a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok kihagyása, a pontatlan hangképzés, a monotónia, a szegényes szókincs.

A hadarók személyiségjegyei sajátosak: megértőek, nyitottak, érzékenyek, ugyanakkor nyugtalanok, ingerlékenyek, türelmetlenek, esetleg felületesek, rosszul gazdálkodnak az idővel, a renddel.

Cikkeink a hadarásról

Kapcsolódó tartalmak