Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápiájának végzésére
A 30 órás továbbképzés alatt a résztvevők megismerik a nyelvlökéses nyelés kórképének jellemzőit orvosi és logopédiai szemszögből egyaránt. Megkapják a kezelés vállalásához nélkülözhetetlen ismereteket. Konkrét szempontokkal távoznak a nyelvlökéses nyelők vizsgálatának módszerét, tartalmát illetően. Részletesen megismerik a terápia megtervezésének elemeit és a lényeges szervezési kereteit. A képzés elvégzését követően képesek lesznek a kezelési terv és a terápiás keretek meghatározására, a terápiás gyakorlatok alkalmazására. A továbbképzés záródolgozat készítésével zárul. A dolgozat tartalma a hallgató saját gyakorlatából kiemelt, vagy önállóan szervezett hospitálás során megismert eset ismertetése. A tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel az órák minimum 90 %-án, és a záródolgozat határidőre történő leadása megfelelő minősítéssel.

A felnőttképzési bejelentés száma: B/2020/007171
Az alapítási engedély száma: 703/10/2020
Következő képzés dátuma: 0000-00-00 - 0000-00-00
0000-00-00 - 0000-00-00
Regisztráció kezdete: 0000-00-00
Regisztráció vége: 0000-00-00
Helyszín: Online kontakt
Szakmai felelős: Fodor Rita
Képzés ára: 0 Ft
Fizetési határidő: 0000-00-00
Minimális létszám: 20 fő
Maximális létszám: 30 fő
Várólista: 5 fő
0/35

Tematikai egységek
 1. A logopédiai kezelés melletti (orvosi) lehetőségek. Az orvosi (fogorvosi és ortodonciai) szemlélet. A kedvezőtlen myofunkcionális szokások. A nyelvlökéses nyelés anatómiai háttere.
 2. Az arc, a fogsor fejlődését befolyásoló myofunkcionális hatások. A diszfunkciós izomműködés következményeinek elemzése. A nyelvlökéses nyelés típusainak bemutatása.
 3. Logopédiai tevékenységek nyelvlökéses nyelés esetén. A terápiás terv elkészítésének szempontjai. Fontos alapvetések. A terápia tervezése. A tervezés szabályai. A terápiás terv részei. Egyéni fejlesztési terv.
 4. A nyelvlökéses nyelés fonetikai alapú terápiája. Az előadó felnőtt korú esetek kezelésekor Straub, és Barrett nyomán kialakított saját gyakorlata alapján.
 5. A páciens panasza, megfigyelése. Az anamnézis felvétele. A terápia megkezdésének feltételei, időpontok, elérhetőségek. A terápiás szerződéskötés. A nyelvlökéses nyelés lehetséges következményei, tünetei.
 6. A nyelvlökéses nyelés logopédiai vizsgálata. Fogsorok, fogak és a harapás vizsgálata. A fogorvosi, ortodonciai és logopédiai lelet. Tájékoztatás a vizsgálat eredményéről (szülő, gyermek).
 7. A terápiás órák. A terápiás órák jellemzői, szerkezete és tartalma. A terápiás órák gyakorlóanyaga. A gyermekek és felnőttek kezelésének eltérő módszerei. Közös gyakorlatvégzés.
 8. A Barrett terápia bemutatása. A terápia során alkalmazott módszerek és gyakorlati alkalmazásuk.
 9. Múlt és jelen – kommunikációs trendek, divatosnak számító arckarakterek hatása a napi életre. A szakmai terminológia változása. Online-terápia – metodika. Közös gyakorlatvégzés. Myofunkcionális szemlélet napjainkban. A jelenleg elismerten alkalmazott terápiák, terapeuták rövid bemutatása - fogszabályozás, testterápiák, logopédiai kapcsolódás, forrásmegjelölés, elérhetőségek. A terápia során alkalmazott módszerek, indikáció-kontraindikáció. Online-terápia - terápiás tapasztalatok. Közös gyakorlatvégzés.
 10. Az artikulációs zavarok terápia. A terápia haladó szintjének bemutatása. A terápia során alkalmazott módszerek és gyakorlati alkalmazásuk - bonyolultan szervezett feladatvégzéssel. Közös gyakorlatvégzés.

Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának végzésére
A 60 órás továbbképzés növelni kívánja az orrhangzósság kezelésére vállalkozó logopédusok szakmai biztonságérzetét és olyan megfelelő szakmai hátteret akar szervezni számukra, amelyre munkájuk későbbi szakaszában is támaszkodhatnak. A továbbképzés során a résztvevők megismerik az orrhangzósság, az arc- és szájpadhasadék általános és specifikus orvosi háttérrét, mely tartalmazza a korszerű eljárásokat, az archasadék műtéti rehabilitációs lehetőségeit, indikációját életkor függvényében, az egyéb fej-nyaksebészeti műtéteket, melynek következménye lehet orrhangzósság, milyen tünet esetén, milyen szakemberhez forduljanak, illetve az orrhangzósság kapcsán fellépő nyelvfejlődési zavarokat. A továbbképzés révén a résztvevők kapcsolatba kerülnek olyan egészségügyi intézményekkel, ahol az orvosok korszerű és színvonalas műtéti megoldásokat alkalmaznak. A képzés elvégzése után a hallgatók biztonsággal meg fogják tudni határozni a különböző típusú és etiológiájú kóros beszédformákat, ezek okait, felosztását mint péládul a fejlődési rendellenesség miatti hipo-és hipernazalitást, a műtétek vagy sérülések után jelentkező orrhangzósságot, a neurológiai betegségek kapcsán kialakult rinofóniát. Megismerik az orrhangzós gyermek/felnőtt vizsgálatának szempontjait a diagnózis, a terápia és a prognózis felállításához szükséges információkat. A hallgatók gyakorlati tudást szereznek a gyermekekre vonatkozó ellátási formákról, terápiákról, felnőtt korosztályra vonatkozó ellátási formákról és terá

A felnőttképzési bejelentés száma: B/2020/007171
Az alapítási engedély száma: 704/10/2020
Következő képzés dátuma: -
-
Regisztráció kezdete:
Regisztráció vége:
Helyszín:
Szakmai felelős:
Képzés ára: Ft
Fizetési határidő:
Minimális létszám: 20 fő
Maximális létszám: 30 fő
Várólista: 5 fő
0/35

Tematikai egységek
 1. Az orrhangzósság jellemzői, fajtái, vizsgálata.
 2. Az gyermekkori orrhangzósság /veleszületett és szerzett/ ellátása és terápiája az életkor és a kórkép függvényében. Szakmai anamnézisek.
 3. Az orrhangzósság logopédiai ellátása. Anamnézis, kezelésfeltételei, egyéb terápiás lehetőségek ismertetése az életkori sajátosságok figyelembevételéve.
 4. Felnőtt korú orrhangzós betegek diagnosztizálása, ellátása, terápiája.
 5. Az orrhangzósság terápiája a gyakorlatban.

Az afázia logopédiai kezelése
A 60 órás továbbképzés célja logopédusok felkészítése az afázia logopédiai kezelésére. A képzés során a résztvevők megismerik az agykutatás legújabb eredményeit az afáziát érintő kórformák területén, az idegrendszer működésének korszerű szemléletét. A képzés az interdiszciplináris szemlélet kialakulását eredményezi azáltal, hogy hangsúlyt fektet a team munka lehetőségeire, a legújabb és alapvetően szükséges orvosi, neuropszichológiai, pszichológiai, nyelvészeti, logopédiai, mozgás rehabilitációs ismeretekre, egyéb szakterületekről érkező előadóknak köszönhetően. Megismerik a logopédiai vizsgálati eszközöket, és módszertani, technikai szempontokat kapnak a vizsgálatok elvégzéséhez. Gyakorlati órák és esetismertetéseken keresztül belátást nyernek az afázia terápiájába, gyakorlati tudást szereznek a logopédiai terápia általános és az egyes afázia terápiák módszertani elveit illetően. Tudni fogják, hogy a rehabilitációs folyamat adott szakaszában hogyan lehet támogatni a beteget és környezetét. A továbbképzés növelni és erősíteni kívánja az afázia kezelésére vállalkozó logopédusok szakmai ismereteit, biztonságérzetét.
A továbbképzés záródolgozat készítésével zárul. A dolgozat tartalma a hallgató saját gyakorlatából kiemelt, vagy önállóan szervezett hospitálás során megismert eset ismertetése. A tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel az órák minimum 90 %-án, és a záródolgozat határidőre történő leadása, és megvédése megfelelő minősítéssel zá

A felnőttképzési bejelentés száma: B/2020/007171
Az alapítási engedély száma: 706/10/2020
Következő képzés dátuma: -
-
Regisztráció kezdete:
Regisztráció vége:
Helyszín:
Szakmai felelős:
Képzés ára: Ft
Fizetési határidő:
Minimális létszám: 20 fő
Maximális létszám: 30 fő
Várólista: 5 fő
0/35

Tematikai egységek
 1. Az idegrendszer felépítése, működése, zavarai és vizsgálata.
 2. Rehabilitáció, intézményrendszer, a team munka jelentősége, az esélyegyenlőség törvényi biztosítása.
 3. Az afáziás betegek logopédiai vizsgálata - vizsgáló eljárások.
 4. Az afáziások logopédiai terápiája, általános és módszertani elvek, egyénre szabott terápiás terv, azoknak megfelelően választható terápiás eljárások.
Beszédhanghibák javítása a gyakorlatban
A 30 órás továbbképzés specialitása, hogy a beszédhanghibák javítását célzó terápia fázisaiban használható életkori sajátosságokhoz, fejlesztendő területekhez alkalmazkodó komplex módszereket, és eszközöket ismertet meg a résztvevőkkel, miközben a pályakezdő és gyakorló logopédusok ezekre irányuló kompetenciáinak fejlesztése is megtörténik. A képzés hiánypótló, ehhez a terápiához új képzés. A továbbképzés segítséget nyújt a résztvevőknek a beszédhanghibával küzdők vizsgálatához szükséges eljárásokhoz, ebben való jártasságuk elmélyítéséhez, a vizsgálati eredmények egzakt értékeléséhez. A képzésben résztvevők hathatós támogatást kapnak abban, hogy a vizsgálati eredményekre támaszkodva a terápiát megtervezzék. Megismerik az egyes életszakaszokban alkalmazható terápia tartalmát, struktúráját, lépéseit. A képzés gyakorlatorientált, bővíti, megújítja a résztvevők mindennapi munkája során alkalmazott terápiás eszköztárát, képessé válnak az artikulációs terápia keretein belül az életkori sajátosságokhoz, a fejlesztendő területekhez alkalmazkodó, célzott módszerek, eszközök használatára. Mindemellett az online artikulációs terápia lehetőségeit is megismerik.
A képzés során az egyes tematikai egységek feldolgozása során összefoglaló konzultatív kérdések feltevésével történik az ellenőrzés. A továbbképzés záródolgozat készítésével zárul. A dolgozat tartalma a hallgató saját gyakorlatából kiemelt, vagy önállóan szervezett hospitálás során megismert es

A felnőttképzési bejelentés száma: B/2020/007171
Az alapítási engedély száma: 70/10/2023
Következő képzés dátuma: -
-
Regisztráció kezdete:
Regisztráció vége:
Helyszín:
Szakmai felelős:
Képzés ára: Ft
Fizetési határidő:
Minimális létszám: 20 fő
Maximális létszám: 30 fő
Várólista: 5 fő
0/35

Tematikai egységek
 1. Artikulációs zavar- elméleti áttekintés
 2. Gyermekkorú artikulációs zavarral küzdő kliens szűrése, vizsgálata, a terápiás terv készítése
 3. Az artikulációs zavar terápiájának módszertani lépései, feladattípusok, játékok – óvodás korú kliens számára
 4. A terápia lépései, feladattípusok, játékok egy beszédhangzó esetében
 5. Egy terápiás óra felépítése.
 6. Iskolás korú kliens artikulációs terápiájának sajátosságai
 7. Online terápia sajátosságai, lehetőségei.
Felkészítés a dadogás kezelésének végzésére 3 éves kortól a felnőtt korig
A 60 órás továbbképzés növelni kívánja a dadogás kezelésére vállalkozó logopédusok szakmai biztonságérzetét és olyan megfelelő szakmai hátteret akar szervezni számukra, amelyre munkájuk későbbi szakaszában is támaszkodhatnak. Ennek érdekében a képzés ismerteti a dadogás kutatásának legújabb eredményeit, tájékoztat az életkor függvényében a kezelés vállalásához nélkülözhetetlen ismeretekről, a szükséges feltételekről: komplexitás, kompetencia, team munka. Konkrét szempontokat ad a különböző életkorú dadogók vizsgálatának módszeréhez, tartalmához. Részletesen ismerteti a kezelés megtervezésének elemeit és a terápia lényeges szervezési kereteit, tekintettel a dadogó életkorára. Bemutatja az egyes életszakaszokban alkalmazható terápiák tartalmát, szerkezetét, lépéseit. Mentálhigiénés segítséget nyújt a dadogás kezelésével kapcsolatos személyes élmények feldolgozásához.
A képzés során az egyes tematikai egységek feldolgozása során összefoglaló konzultatív kérdések feltevésével történik az ellenőrzés. A továbbképzés záródolgozat készítésével zárul. A dolgozat tartalma a hallgató saját gyakorlatából kiemelt, vagy önállóan szervezett hospitálás során megismert eset ismertetése. A tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel az órák minimum 90 %-án, és a záródolgozat határidőre történő leadása, és megvédése megfelelő minősítéssel zárja.

A felnőttképzési bejelentés száma: B/2020/007171
Az alapítási engedély száma: 12/96/2019
Következő képzés dátuma: -
-
Regisztráció kezdete:
Regisztráció vége:
Helyszín:
Szakmai felelős:
Képzés ára: Ft
Fizetési határidő:
Minimális létszám: 20 fő
Maximális létszám: 30 fő
Várólista: 5 fő
0/35

Tematikai egységek
 1. A dadogás sajátosságai, kezelésének feltételei, vizsgálata, terápiás lehetőségek.
 2. Orvosi szemlélet, kezelési lehetőségek.
 3. Az óvodáskorú dadogó gyermekek ellátásának szempontjai.
 4. Az óvodáskorú dadogó gyermekek szülőcsoportos dadogásterápiája, a logopédus és a pszichológus együttes vezetésével (team munka).
 5. Az óvodáskorú dadogó gyermekek logopédiai terápiája az iskolakezdést megelőző nevelési évben.
 6. Az iskolás korú (7-12 éves) dadogó gyermekek logopédiai kezelésének módszertana.
 7. A serdülő és felnőtt korú dadogók logopédiai kezelésének sajátosságai, a terápia feltételei, módszertana.
 8. A hadarás sajátosságai, kezelésének feltételei, vizsgálata, terápiás lehetőségek.
 9. A terápiák hatékonysága, hatása a személyiségre, életminőségre. Módszer- esetismertetések.