Életünk legsűrűbben gyakorolt és leghatékonyabb cselekvése, amikor megszólalunk. Kijelentünk valamit, kérünk vagy kérdezünk, esetleg egyenesen felszólítunk. Vagy írott formában tesszük mindezt. A beszéd fejlődésének feltételei az ép beszédszervek, látás és hallás. Ugyanakkor a beszéd kialakulásában nagy szerepe van a környezetnek is, hiszen a gyermekek utánzással sajátítják el a helyes kiejtést. A közvélemény szerint a beszédhiba kisgyermekkori jelenség. Kevesen tudják, hogy a beszéd zavarai a népesség 2-3 %-át egész életben elkísérik. S nagy számban vannak olyan emberek, akiknek valamilyen okból felnőtt korban sérül a beszédkészségük, hangképzésük.

Dadogás


Légzési, hangadási, és artikulációs zavar, mely a beszédben megakadásokat és hangismétléseket okoz. Dadogó ember általában nem dadog, ha verset mond, énekel, suttog, bábozik vagy kiabál.

Artikulációs Zavar


A beszédhangok következetes torzítása, he­lyet­te­sí­té­se vagy kihagyása. Lehet részleges (2-3 hangra kiterjedő) vagy általános (több magán- vagy mássalhangzókra kiterjedő).

Hadarás


A beszéd olyan zavara, amelyre jellemző a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok kihagyása, a pontatlan hangképzés, a monotónia, a szegényes szókincs.

Diszfónia


Olyan hangképzési zavar, mely a hangszalagok helytelen használatának következtében rekedtes, fátyolos, préselt hangszínt eredményez. A disz­fó­ni­ás gyakran köhög vagy krákog.

Orrhangzós beszéd


A hangok nazális színezete változik meg (pl. nyitott szájpadlás esetén). Nyelvünk orrhangjai elvesztik orrhangzósságukat vagy a nem orrhangok válnak orrhangzóssá. A helytelen hangképzés nemcsak a kiejtést, hanem a hangszínt is megváltoztathatja, emiatt a beszéd nehezen érthetővé válik.

Diszlexia, Diszgráfia


Az olvasás és írás olyan zavara, melynek során a betűk olvasása, leírása, felismerése problémát okozhat. A diszlexiás egyén súlyos tünetekkel küzdhet az egyik nyelven, míg egy más nyelven akár tünetmentes lehet.

Afázia


Olyan összetett beszédzavar, mely organikus agyi sérülés következtében alakul ki és hatással lehet a beszédértésre, kiejtésre, írásra, számolásra illetve olvasásra egyaránt. Az afázia jelentése szólási képtelenség.

Nyelvlökéses Nyelés


A nyelvlökéses nyelés éretlen nyelési forma. A nyelv és/vagy az ajak a fogaknak nyomódik, ezzel torzítja a fogívet, gátolja az állkapocs és a járomcsont fejlődését, rontja az arc attraktivitását, fogsor záródási rendellenességet, artikulációs hibát okozhat. A fogszabályozás során elért eredményekben visszaesést válthat ki. A rosszul rögzült orofaciális mozgások logopédiai terápiával korrigálhatók.