Akkreditált képzések

Afáziás betegek beszédterápiája

A továbbképzés óraszáma: 60 óra. A képzésre logopédus tanár és/vagy pedagógus munkakörben alkalmazott logopédus terapeuta (gyógypedagógus) kollégák jelentkezhetnek. A továbbképzés tájékoztatást ad az afázia orvosi hátteréről, a rehabilitációról, megismerteti a logopédiai terápia általános elveit és az egyes afázia terápiák módszertani elveit, a vizsgálatokat, a terápiákat. A továbbképzés dolgozat írásával és védésével zárul.

Nyilvántartási szám A/8830/2017
Engedélyszám 575/131/2017
Óraszám 60 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín Budapest
Ár 60.000 Ft
Tervezett gyakoriság minden év őszén
Érdeklődés Kapcsolat
Jelentkezés Jelentkezési lap

Következő képzés

Kezdés: (tervezett) 2019. jan. 5.
A tanfolyam összes időpontja: jan.19. febr. 2., febr. 16., márc. 9. márc. 23., ápr. 13. máj. 11. 

Minden képzési napra vonatkozó szünetek:11.30 – 12.00 Ebédszünet, 13.30 – 13.50 Szünet, 15.20 – 15.30 Szünet, 17.00 – 17.10 Szünet

Január 5.

09.00 – 10.00 Regisztráció, tanfolyam ismertető

10.00 – 10.45 dr. Szegedi Anikó: Az idegrendszer strukturális felépítése az agykutatás legújabb eredményei alapján. Az agy, a gerincvelő, a kérgi központok.

10.45 – 11.30 dr. Szegedi Anikó: Az idegrendszer működése.  Az idegsejtek működése, elemi idegjelenségek. Az ingerület terjedése sejtről sejtre. – Szimmetria a struktúrában, aszimmetria a működésben. A bal és jobb félteke szerepe a beszéd, olvasás, írás tevékenységében.

12.00 – 13.30 dr. Szegedi Anikó: Az agyi vérkeringés és zavarai gyermekkorban és felnőttek esetében. - Rizikófaktorok, jelzőtünete, prevenció – A Stroke betegség következményei – Cardiovasculáris prevenció - nem befolyásolható és  befolyásolható kockázati tényezők - Primer prevenció: a módosítható rizikófaktorok kezelése - Potenciális stroke rizikó csökkenés – Globális rizikókezelés.

13.50 - 15.20: dr. Nagy Gábor Ph.D: Az idegsebészeti beavatkozások jelentősége. Komplex ellátás a műtét utáni időszakban. Modern képalkotó technikák bemutatása és szerepe az agyi károsodás kimutatásában (RTG, UH, MRI, CT, PetSCAN) A stroke európai és hazai, területi különbségekre vonatkozó statisztikája.

15.30 – 17.55 Dr. Szél István: Rehabilitáció a krónikus ellátás időszakában – A betegség akut és krónikus szakaszában végzett rehabilitáló  tevékenységek bemutatása. A rehabilitáció fázisai - A rehabilitációs medicina - a rehabilitációs program tartalma, menete - módszerek, eszközök, "intervenciók" - új módszerek: CI (CIMT), CIAT

Január 19.

10.00 – 11.30 Varga Katalin: A kórházi ellátás, az otthonápolás és a járóbeteg ellátás feladatai A gyógyítás egészségügyi színterei: Fekvőbeteg kórházi ellátás - térítésmentes kórházi szolgáltatások - speciális finanszírozású ellátás - közgyógyellátás. Betegszállítás, mentés. Háziorvosi ellátás: otthoni szakápolás, igénybe vehető szolgáltatások. Hospice.  – A háziorvos szerepe a megelőzésben és az utógondozásban – A gyógytornász szerepe

12.00 – 15.20 Dr. Pataky Ilona: A neuropszichológus szerepe – vizsgálatok, terápiás lehetőségek. Az agy károsodása miatt az emberi tevékenységekben (mozgás, beszéd, viselkedés) keletkezett különböző zavarok feltérképezése és terápiája, mint  neuropszichológia feladat. Az afázia és következményei, egy sajátos állapot. Együttműködés a családdal, a csoportok szerepe és hatékonysága

15.30 - 17.00 Krasznár Felícia: Érdekvédelem - A fogyatékosság meghatározása - A fogyatékosság modern értelmezése - Madridi Nyilatkozat - Európai Fogyatékosügyi konferencia - ENSZ Egyezmény a fogyatékos személyek jogairól - A törvényi szabályozás változásai - A beszédfogyatékos személyek törvényben biztosított jogai, a támogatás és akadálymentesítés lehetőségei.  Jogharmonizáció, a betegjogi, fogyatékosügyi, esélyegyenlőségi, társadalombiztosítási törvények afáziával élőkre vonatkozó fejezeteinek megismertetése.

Február 2.

10.00 – 13.30 Krasznár Felícia: Első vizsgálat, kórelőzmény, panaszok gyermek- és felnőttkorban. Zárójelentések elemzése, a kikérdezés kérdéssora, a panaszfelvétel és a megfigyelés szempontjai, amelyek  meghatározzák a további vizsgálatok menetét. A vizsgálat színterei - lépései - a tapasztalatok hasznosítása.  A vizsgálat lebonyolításának ajánlott menete. A terápiás kapcsolat sikerességének záloga:  a terapeuta saját személyisége.

13.50 - 14.35 Krasznár Felícia: Az afázia tipológiája: Broca-, Wernicke-, anómikus-, vezetékes (kondukciós)-, transzkortikális motoros-, transzkortikális szenzoros-, globális afázia - osztályozási magyarázatok és elméletek.

14.35 - 15:20 Szászi-Szrenka Melinda: Az afázia vizsgálati eljárásai gyermekkori afázia esetében.

Február 16.

10.00 – 15.20 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Western Afázia Teszt (WAB): A beszédmegértés és a beszédkivitelezés területeinek felmérése (spontán beszéd, utánmondás, megnevezés) az előírt vizsgálati protokoll szerinti ismertetése. Szempontok az anamnézis felvételéhez, a jelen állapot leírásához. A vizsgálat sajátosságai. Táblázat az afázia típusának véleményezéséhez.

15.30 - 17.00 Répás Rózsa: Az írás vizsgálata. Az írott nyelv használatának szintjei.

17.10 - 18.40 Répás Rózsa: Olvasás vizsgálat. A WAB vizsgálat kiegészítő része, az olvasás és a szövegértés vizsgálatára.

Március 9.

10.00 – 17.00 Dr. M. Ivaskó Lívia Ph.D és Molnár-Tóth Alinka:  A terápia általános, módszertani elvei: a könnyebbtől a nehezebb felé, az ismerttől az ismeretlen felé, a konkréttól az elvont felé, a személyes vonatkozásokat felhasználva határozzuk meg a terápia longitudinális menetét és az órák anyagát. Az afázia terápiás alaphelyzete - az afáziás betegek ellátásának szemléleti változásai - A terápia egyénre szabott tervezése. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit összegezve, a megmaradt agyi struktúrák működésére építve, az egyéni teherbírást figyelembe véve készül a terápiás terv. Kapcsolatépítés a beteggel és a beteg környezetével.

17.10 - 18.40 Fekete Zsófia: Választható terápiás eljárások, esetismertetések.  Zeneterápia -  A zeneterápia definíciója, hatásmechanizmusa, célja, módszerei, alkalmazott területei  - Melodikus Intonációs Terápia. A  terápia 3 szintje, a kezdő, középhaladó, haladó szint lépései.                                                                      

Március 23.

10.00 – 15.20 dr. Szabó Edina: Választható terápiás eljárások, esetismertetések. Vizuális akció terápiája (VAT) „végtagokkal kifejezett mozgásos” terápia - „Vissza a rajztáblához” Back to the drawing board terápia -  "Treatment of Aphasic Perseveration": A perszeveráció terápiája --  „Voluntary Control of Involuntary Utterances”: A nem tudatos közlések tudatos kontrolljának terápiája - Helm-féle szintaxis támogató program (HELPSS) - Bucco-faciális terápia - Nyelvészeti megközelítés. A megnevezés fejlesztése.

15:30 - 17:00 dr. Szabó Edina: Token Teszt: a szóbeli utasítások megértését, a verbális memória, az auditív figyelem és a grammatikai szerkezetek megértését vizsgáló standardizált teszt ismertetése.

Április 13.

10.00 – 13.30 dr. Szabó Edina: Választható terápiás eljárások, esetismertetések.   A prefrontális területek funkciói - Top Down folyamatok - kognitív kontroll. Végrehajtó funkciók.

13.50 –17.55 dr. Szabó Edina: Az afáziához társuló tünetek terápiája – dizartria, diszpraxia. A motoros beszédzavar mibenléte - tervezés, programozás, kivitelezés. A motoros beszédzavarok osztályozása, manifesztációja. Az elterjedtebb motoros beszédzavarok jellemzői. Vizsgálat, diagnosztika,  kezelési célok és stratégiák. Az artikuláció, a hangszín, hanglejtés, ritmus károsodása, vagy teljes beszédképtelenség esetén alkalmazható gyakorlatok. Nyelés-terápia.

Május 11.

10.00 - Dolgozatvédés, ill. ünnepélyes oklevél átadó

Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápia végzésére

A tanfolyam 30 órás. A képzésre logopédus tanár és/vagy pedagógus munkakörben alkalmazott logopédus terapeuta (gyógypedagógus) kollégákat várunk. A továbbképzés ismerteti a nyelvlökéses nyelés kórképének jellemzőit, a legújabb terápiás eljárások eredményeit, tájékoztat a kezelés vállalásához nélkülözhetetlen ismeretekről, a szükséges feltételekről: komplexitás, kompetencia, team munka, konkrét szempontokat ad a nyelvlökéses nyelők vizsgálatának módszeréhez, tartalmához, részletesen ismerteti a kezelés megtervezésének elemeit és a terápia lényeges szervezési kereteit, a terápia tartalmát, szerkezetét, lépéseit. A továbbképzés dolgozat írásával és védésével zárul.

Nyilvántartási szám A/8456/2015
Engedélyszám
Óraszám 30 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín 1027 Budapest, Fő utca 49. 
Ár 30.000 Ft
Következő képzés időpontjai: 2018. november 16., 17., 23., 24., december 8. és 2019.  január 12.
Részletes tematika: 
Érdeklődés Kapcsolat
Jelentkezés Jelentkezési lap

Következő képzés

A soron következő képzés meghirdetésére a későbbiekben kerül sor.


Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának végzésére

Képzésünk 60 órás. Ez a programunk növelni kívánja az orrhangzósság kezelésére vállalkozó logopédusok szakmai biztonságérzetét és olyan megfelelő szakmai hátteret akar szervezni számukra, amelyre munkájuk későbbi szakaszában is támaszkodhatnak.

Tematikai egységek:

  1. Az orrhangzósság jellemzői, fajtái, vizsgálata
  2. Az gyermekkori orrhangzósság /veleszületett és szerzett/ ellátása és terápiája az életkor és a kórkép függvényében. Szakmai anamnézisek.
  3. Felnőtt korú orrhangzós betegek diagnosztizálása, ellátása, terápiája.
  4. Az orrhangzósság logopédiai ellátása. Anamnézis, kezelés feltételei, egyéb terápiás lehetőségek ismertetése az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
  5. Az archasadék miatt kialakult orrhangzósság logopédiai terápiája az életkori sajátosságok és a műtéti korrekció figyelembe vételével.

6. Felnőtt orrhangzós terápia felépítése, sajátosságai.

Nyilvántartási szám A/8651/2016
Engedélyszám 27282-118/2016
Óraszám 60 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín Budapest
Ár 60.000 Ft
Következő képzés időpontjai: 2019. jan. 26. febr. 9., febr. 23., márc. 2., márc. 30., ápr. 6., ápr. 27., máj. 4., máj. 17., jún. 1.

  1. ALKALOM ZÁRÁS: VIZSGA, TANÚSÍTVÁNY ÁTADÁSA

Kapcsolat

Jelentkezés Jelentkezési lap  

 

Következő képzés

A soron következő képzés meghirdetésére a későbbiekben kerül sor.

Jelentkezési lap akkreditált képzésre