Akkreditált képzések

Afáziás betegek beszédterápiája

A továbbképzés óraszáma: 60 óra. A képzésre logopédus tanár és/vagy pedagógus munkakörben alkalmazott logopédus terapeuta (gyógypedagógus) kollégák jelentkezhetnek. A továbbképzés tájékoztatást ad az afázia orvosi hátteréről, a rehabilitációról, megismerteti a logopédiai terápia általános elveit és az egyes afázia terápiák módszertani elveit, a vizsgálatokat, a terápiákat. A továbbképzés dolgozat írásával és védésével zárul.

Nyilvántartási szám A/8830/2017
Engedélyszám 575/131/2017
Óraszám 60 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín Budapest
Ár 60.000 Ft
Tervezett gyakoriság minden év őszén
Érdeklődés Kapcsolat
Jelentkezés Jelentkezési lap

Következő képzés

Kezdés: (tervezett) 2019. jan. 5.
A tanfolyam összes időpontja: jan.19. febr. 2., febr. 16., márc. 9. márc. 23., ápr. 13. máj. 11. 

Minden képzési napra vonatkozó szünetek:11.30 – 12.00 Ebédszünet, 13.30 – 13.50 Szünet, 15.20 – 15.30 Szünet, 17.00 – 17.10 Szünet

Január 5.

09.00 – 10.00 Regisztráció, tanfolyam ismertető

10.00 – 10.45 dr. Szegedi Anikó: Az idegrendszer strukturális felépítése az agykutatás legújabb eredményei alapján. Az agy, a gerincvelő, a kérgi központok.

10.45 – 11.30 dr. Szegedi Anikó: Az idegrendszer működése.  Az idegsejtek működése, elemi idegjelenségek. Az ingerület terjedése sejtről sejtre. – Szimmetria a struktúrában, aszimmetria a működésben. A bal és jobb félteke szerepe a beszéd, olvasás, írás tevékenységében.

12.00 – 13.30 dr. Szegedi Anikó: Az agyi vérkeringés és zavarai gyermekkorban és felnőttek esetében. - Rizikófaktorok, jelzőtünete, prevenció – A Stroke betegség következményei – Cardiovasculáris prevenció - nem befolyásolható és  befolyásolható kockázati tényezők - Primer prevenció: a módosítható rizikófaktorok kezelése - Potenciális stroke rizikó csökkenés – Globális rizikókezelés.

13.50 - 15.20: dr. Nagy Gábor Ph.D: Az idegsebészeti beavatkozások jelentősége. Komplex ellátás a műtét utáni időszakban. Modern képalkotó technikák bemutatása és szerepe az agyi károsodás kimutatásában (RTG, UH, MRI, CT, PetSCAN) A stroke európai és hazai, területi különbségekre vonatkozó statisztikája.

15.30 – 17.55 Dr. Szél István: Rehabilitáció a krónikus ellátás időszakában – A betegség akut és krónikus szakaszában végzett rehabilitáló  tevékenységek bemutatása. A rehabilitáció fázisai - A rehabilitációs medicina - a rehabilitációs program tartalma, menete - módszerek, eszközök, "intervenciók" - új módszerek: CI (CIMT), CIAT

Január 19.

10.00 – 11.30 Varga Katalin: A kórházi ellátás, az otthonápolás és a járóbeteg ellátás feladatai A gyógyítás egészségügyi színterei: Fekvőbeteg kórházi ellátás - térítésmentes kórházi szolgáltatások - speciális finanszírozású ellátás - közgyógyellátás. Betegszállítás, mentés. Háziorvosi ellátás: otthoni szakápolás, igénybe vehető szolgáltatások. Hospice.  – A háziorvos szerepe a megelőzésben és az utógondozásban – A gyógytornász szerepe

12.00 – 15.20 Dr. Pataky Ilona: A neuropszichológus szerepe – vizsgálatok, terápiás lehetőségek. Az agy károsodása miatt az emberi tevékenységekben (mozgás, beszéd, viselkedés) keletkezett különböző zavarok feltérképezése és terápiája, mint  neuropszichológia feladat. Az afázia és következményei, egy sajátos állapot. Együttműködés a családdal, a csoportok szerepe és hatékonysága

15.30 - 17.00 Krasznár Felícia: Érdekvédelem - A fogyatékosság meghatározása - A fogyatékosság modern értelmezése - Madridi Nyilatkozat - Európai Fogyatékosügyi konferencia - ENSZ Egyezmény a fogyatékos személyek jogairól - A törvényi szabályozás változásai - A beszédfogyatékos személyek törvényben biztosított jogai, a támogatás és akadálymentesítés lehetőségei.  Jogharmonizáció, a betegjogi, fogyatékosügyi, esélyegyenlőségi, társadalombiztosítási törvények afáziával élőkre vonatkozó fejezeteinek megismertetése.

Február 2.

10.00 – 13.30 Krasznár Felícia: Első vizsgálat, kórelőzmény, panaszok gyermek- és felnőttkorban. Zárójelentések elemzése, a kikérdezés kérdéssora, a panaszfelvétel és a megfigyelés szempontjai, amelyek  meghatározzák a további vizsgálatok menetét. A vizsgálat színterei - lépései - a tapasztalatok hasznosítása.  A vizsgálat lebonyolításának ajánlott menete. A terápiás kapcsolat sikerességének záloga:  a terapeuta saját személyisége.

13.50 - 14.35 Krasznár Felícia: Az afázia tipológiája: Broca-, Wernicke-, anómikus-, vezetékes (kondukciós)-, transzkortikális motoros-, transzkortikális szenzoros-, globális afázia - osztályozási magyarázatok és elméletek.

14.35 - 15:20 Szászi-Szrenka Melinda: Az afázia vizsgálati eljárásai gyermekkori afázia esetében.

Február 16.

10.00 – 15.20 Gárdonyiné Kocsi Ilona: Western Afázia Teszt (WAB): A beszédmegértés és a beszédkivitelezés területeinek felmérése (spontán beszéd, utánmondás, megnevezés) az előírt vizsgálati protokoll szerinti ismertetése. Szempontok az anamnézis felvételéhez, a jelen állapot leírásához. A vizsgálat sajátosságai. Táblázat az afázia típusának véleményezéséhez.

15.30 - 17.00 Répás Rózsa: Az írás vizsgálata. Az írott nyelv használatának szintjei.

17.10 - 18.40 Répás Rózsa: Olvasás vizsgálat. A WAB vizsgálat kiegészítő része, az olvasás és a szövegértés vizsgálatára.

Március 9.

10.00 – 17.00 Dr. M. Ivaskó Lívia Ph.D és Molnár-Tóth Alinka:  A terápia általános, módszertani elvei: a könnyebbtől a nehezebb felé, az ismerttől az ismeretlen felé, a konkréttól az elvont felé, a személyes vonatkozásokat felhasználva határozzuk meg a terápia longitudinális menetét és az órák anyagát. Az afázia terápiás alaphelyzete - az afáziás betegek ellátásának szemléleti változásai - A terápia egyénre szabott tervezése. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit összegezve, a megmaradt agyi struktúrák működésére építve, az egyéni teherbírást figyelembe véve készül a terápiás terv. Kapcsolatépítés a beteggel és a beteg környezetével.

17.10 - 18.40 Fekete Zsófia: Választható terápiás eljárások, esetismertetések.  Zeneterápia -  A zeneterápia definíciója, hatásmechanizmusa, célja, módszerei, alkalmazott területei  - Melodikus Intonációs Terápia. A  terápia 3 szintje, a kezdő, középhaladó, haladó szint lépései.                                                                      

Március 23.

10.00 – 15.20 dr. Szabó Edina: Választható terápiás eljárások, esetismertetések. Vizuális akció terápiája (VAT) „végtagokkal kifejezett mozgásos” terápia - „Vissza a rajztáblához” Back to the drawing board terápia -  "Treatment of Aphasic Perseveration": A perszeveráció terápiája --  „Voluntary Control of Involuntary Utterances”: A nem tudatos közlések tudatos kontrolljának terápiája - Helm-féle szintaxis támogató program (HELPSS) - Bucco-faciális terápia - Nyelvészeti megközelítés. A megnevezés fejlesztése.

15:30 - 17:00 dr. Szabó Edina: Token Teszt: a szóbeli utasítások megértését, a verbális memória, az auditív figyelem és a grammatikai szerkezetek megértését vizsgáló standardizált teszt ismertetése.

Április 13.

10.00 – 13.30 dr. Szabó Edina: Választható terápiás eljárások, esetismertetések.   A prefrontális területek funkciói - Top Down folyamatok - kognitív kontroll. Végrehajtó funkciók.

13.50 –17.55 dr. Szabó Edina: Az afáziához társuló tünetek terápiája – dizartria, diszpraxia. A motoros beszédzavar mibenléte - tervezés, programozás, kivitelezés. A motoros beszédzavarok osztályozása, manifesztációja. Az elterjedtebb motoros beszédzavarok jellemzői. Vizsgálat, diagnosztika,  kezelési célok és stratégiák. Az artikuláció, a hangszín, hanglejtés, ritmus károsodása, vagy teljes beszédképtelenség esetén alkalmazható gyakorlatok. Nyelés-terápia.

Május 11.

10.00 - Dolgozatvédés, ill. ünnepélyes oklevél átadó

Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápia végzésére

Az akkreditált tanfolyam 30 órás. A képzésre logopédus tanár és/vagy pedagógus munkakörben alkalmazott logopédus terapeuta (gyógypedagógus) kollégákat várunk.

A továbbképzés ismerteti a nyelvlökéses nyelés kórképének jellemzőit, a legújabb terápiás eljárások eredményeit, tájékoztat a kezelés vállalásához nélkülözhetetlen ismeretekről, a szükséges feltételekről: komplexitás, kompetencia, team munka, konkrét szempontokat ad a nyelvlökéses nyelők vizsgálatának módszeréhez, tartalmához, részletesen ismerteti a kezelés megtervezésének elemeit és a terápia lényeges szervezési kereteit, a terápia tartalmát, szerkezetét, lépéseit.

A tanfolyam előadói: Dr. Schmidt Péter, Dr. Borbély Péter, Fung Emília, Hevesi Gabriella, Juharos Rita, Vadász Dóra

Nyilvántartási szám A/8456/2015
Engedélyszám
Óraszám 30 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín 1027 Budapest, Fő utca 49. 
Ár:30.000 Ft
Következő képzés időpontjai: 2019.május 11., 18., 25., 24., június 1., záró alkalom: június 23.
Részletes tematika: 
Részletes tematika:
A nyelvlökéses nyelés sajátosságai, vizsgálata, a kezelés feltételei. A nyelvlökéses nyelés vizsgálata. A vizsgálati anyag felépítése.
A nyelvlökéses nyelés terápiája. A terápiás terv részei. A terápiás terv elkészítésének szempontjai. A fogorvosi, ortodonciai lelet, logopédiai vizsgálat eredményének figyelembevétele. A terápiás megállapodás. A kezelés keretei, feltételei, időpontok, elérhetőségek.
A logopédiai kezelés melletti (orvosi) lehetőségek. Az orvosi (fogorvosi és ortodonciai) szemlélet. A kedvezőtlen myofunkcionális szokások.
A nyelvlökéses nyelés anatómiai háttere.
Az artikulációs zavarok terápia. A terápia bemutatása. A terápia során alkalmazott módszerek és gyakorlati alkalmazásuk.
A terápiás órák. A terápiás órák jellemzői, szerkezete és tartalma. A terápiás órák gyakorlóanyaga. A gyermekek és felnőttek kezelésének eltérő módszerei.
Myofunkcionális szemlélet napjainkban. A jelenleg elismerten alkalmazott terápiák, terapeuták rövid bemutatása - fogszabályozás, testterápiák, logopédiai kapcsolódás, forrásmegjelölés, elérhetőségek. A terápia során alkalmazott módszerek, indikáció-kontraindikáció.
Az artikulációs zavarok terápia. A terápia haladó szintjének bemutatása. A terápia során alkalmazott módszerek és gyakorlati alkalmazásuk - bonyolultan szervezett feladatvégzéssel.
Terápiás rendszerek és esetismertetések. A nyelvlökéses nyelés kezelésének hazai és külföldi módszerei.
A nyelvlökéses terápiával foglalkozó szakemberek saját terápiás tapasztalatainak bemutatása, esetek ismertetése.
A Barett és a Kittel terápiák. A terápiák bemutatása. A terápiák során alkalmazott módszerek és gyakorlati alkalmazásuk.
Záró alkalom:
10.00-12.00: Dolgozatvédés, oklevél átadó.
Érdeklődés Kapcsolat
Jelentkezés Jelentkezési lap

Következő képzés

A soron következő képzés meghirdetésére a későbbiekben kerül sor.


Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának végzésére

Képzésünk 60 órás. Ez a programunk növelni kívánja az orrhangzósság kezelésére vállalkozó logopédusok szakmai biztonságérzetét és olyan megfelelő szakmai hátteret akar szervezni számukra, amelyre munkájuk későbbi szakaszában is támaszkodhatnak.

Tematikai egységek:

 1. Az orrhangzósság jellemzői, fajtái, vizsgálata
 2. Az gyermekkori orrhangzósság /veleszületett és szerzett/ ellátása és terápiája az életkor és a kórkép függvényében. Szakmai anamnézisek.
 3. Felnőtt korú orrhangzós betegek diagnosztizálása, ellátása, terápiája.
 4. Az orrhangzósság logopédiai ellátása. Anamnézis, kezelés feltételei, egyéb terápiás lehetőségek ismertetése az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
 5. Az archasadék miatt kialakult orrhangzósság logopédiai terápiája az életkori sajátosságok és a műtéti korrekció figyelembe vételével.

6. Felnőtt orrhangzós terápia felépítése, sajátosságai.

Nyilvántartási szám A/8651/2016
Engedélyszám 27282-118/2016
Óraszám 60 óra
A teljesítés feltételei logopédus tanár/terapeuta, dolgozatírás és védés
Helyszín Budapest
Ár 60.000 Ft
Következő képzés időpontjai: 2019. jan. 26. febr. 9., febr. 23., márc. 2., márc. 30., ápr. 6., ápr. 27., máj. 4., máj. 17., jún. 1.

 

Részletes program               

 1. ELSŐ ALKALOM

2019.01.26.  szombat, 1027 Budapest, Fő u. 49. II. 13.

1.Az orrhangzósság jellemzői 

10.00 – 10.45 Általános ismeretek.  Az orrhangzósság fajtái, vizsgálata. Archasadékok kialakulásának kóreredete és patomechanizmusa. Az öröklődés szerepe, szindrómák.

Előadás az orrhangzósságról, az archasadékok formáiról, a társuló szindrómákról, genetikai hátteréről

10.45 – 12.15 Általános ismeretek Fül-orr-gégészeti eljárások a zárt és nyílt orrhangzósság diagnosztikájában, megszűntetésében. A velopharyngealis insufficientia (VPI) miatt kialakuló audiológiai, foniátriai valamint fogászati problémák ismertetése.

13.00 – 14.30 Neurológiai betegségek miatt jelentkező rinofónia. Centrális és perifériás beidegzési zavarok ismertetése, anamnézis. Pszichés eredetű orrhangzósság.

14.30 – 15.30 Traumák, műtéti szövődmények következtében létrejött hiper/hiponazalitás

Dr. Fehér Attila

MÁSODIK ALKALOM

2019.02.09. szombat, Fő u. 49.

 1. Az gyermekkori orrhangzósság /veleszületett és szerzett/ ellátása és terápiája az életkor és a kórkép függvényében. Szakmai anamnézisek.

10.00 – 11.30  Archasadékok fül-orr-gégészeti terápiás megoldásai, az életkor függvényében, anamnézis. Műtétek után kialakuló orrhangzósság

11.30 – 12. 30  Fül-orr-gégészeti anamnézis, A vizsgálat menete, eredmények értékelése

13.00 – 14.30  Műtéti protokoll az életkor függvényében, a garatszűkítő műtétek indikációja orrhangzósság esetén

Az különböző súlyosságú és kiterjedésű archasadékok műtéti megoldásai

Dr. Halász Ágnes

14.30 – 15.30 Az  audiológiai következmények kezelése, megelőzése. Az archasadékos gyermekek fülbetegségei, halláskárosodásának ismertetése, megelőzés.

Dr. Gáborján Anita

HARMADIK ALKALOM

2019.02.23.  szombat Fő u. 4 9.

10.00 – 12.15. Fogászati, szájsebészeti, ortodonciai feladatok, megoldások hasadékosoknál.

Anamnézis felvétel

12.30  – 14.45  Új szájsebészeti eljárások ismertetése archasadékos gyermekeknél.

Dr. Nagy Krisztián

11.30 – 13.00 Az archasadékos gyermekek táplálási nehézségei. A szopás szerepe az orofaciális izomegyensúly kialakulásában

Bodroghelyi Mónika

NEGYEDIK ALKALOM

2019.03.02.  szombat, Fő u. 49.

10.00 – 11.30 Fogászati kezelésének szükségessége, Fogazati és harapási rendellenességek hatása az arc fejlődésre. Protézisek

Dr. Nemes Bálint

11.30 – 13.00 Az orrhangzósság kialakulásának neurológiai háttere, tünetei, terápiás lehetőségek. VPI vizsgálata     

Dr. Szőke Kristóf

ÖTÖDIK ALKALOM

2019.03.30. Fő u. 49.

 1. Az orrhangzósság logopédiai ellátása. Anamnézis, kezelés feltételei, egyéb terápiás lehetőségek ismertetése az életkori sajátosságok figyelembe vételével.

10.00 – 11.15 Az orrhangzósság sajátosságai, részletes logopédiai anamnézis.

A kezelés feltételei. A logopédus személyiségének jelentősége, a team munka fontossága, kompetencia. Beszéd terápia és egyéb fejlesztési lehetőségek, orrhangzósság miatt kialakuló zavarok esetén. (organikus, pszichés)

 1. Az archasadék miatt kialakult orrhangzósság logopédiai terápiája az életkori sajátosságok és a műtéti korrekció figyelembe vételével.

11.15 – 15.15 Előkészítő terápia a szülő intenzív közreműködésével archasadékos gyermekek esetében. Home training. A szülő viszonyulása hasadékos gyermekhez.

A szülő betanításának ismertetése 2,5 éves kortól a súlyos beszédhiba kialakulásának megelőzése céljából.

Fehérné Kovács Zsuzsanna

HATODIK  ALKALOM

2019.04.06. Fő u. 49.

10.00 – 13.00 A terápiás órák felépítése, összeállítása életkori bontásban. A terápiás órák anyaga.

13.00 – 15.15 Légzőgyakorlatok; rekesz használata, orr-és szájlégzés szétválasztása, beszédhez szükséges levegő irányítása, beosztása.

Cser Emese

HETEDIK ALKALOM

2019.04.27.  Fő u. 49.

10.00- 12.15  Beszédszervi mozgásokat koordináló, izomerősítő gyakorlatok.

Ajak/nyelv/lágyszájpad-torna.

12.15 – 15.15.Magánhangzók, mássalhangzók tiszta ejtését elősegítő beszédtechnikai gyakorlatok. Rezonancia gyakorlatok. 

Cser Emese

NYOLCADIK  ALKALOM

2019.05.04.  Fő u. 49.

10.00 – 12.15  Az orrhangzóssághoz társuló egyéb beszédhibák és ezek terápiás feladatai.

12.15 – 15.15 Esetismertetések. A terápia eredményességének demonstrálása.

Simonné Nagy Erzsébet

KILENCEDIK ALKALOM

2019.05. 17. péntek Szigony u. 36.

10.00 – 12.15 Esetismertetések. A terápia eredményességének demonstrálása.

 1. Felnőtt orrhangzós terápia felépítése, sajátosságai.

12.15 – 13.00  Műtétek, irradiációs kezelés után kialakuló kóros nasalitás diagnosztikája, kezelése

13.00 – 15.15 A megváltozott anatómiai viszonyok mellett a kompenzáció kialakításának lehetőségei, formái az életminőség javítása, habilitálás

Bajnóczi Klára

 1. ALKALOM ZÁRÁS: VIZSGA, TANÚSÍTVÁNY ÁTADÁSA

Érdeklődés;Kapcsolat
Jelentkezés;Jelentkezési lap  

      

Következő képzés

A soron következő képzés meghirdetésére a későbbiekben kerül sor.

Jelentkezési lap akkreditált képzésre