Dr. Palotás Gábor mesterlogopédus-díj

Az elnökség megállapodása és az 1997. évi közgyűlés döntése értelmében a Démoszthenész
Egyesület évente három Dr. Palotás Gábor mesterlogopédus-díjat adományoz logopédus
kollégák számára.

A díjazás célja a logopédia területén végzett kiemelkedő tevékenység /életmű/ elismerése.

A díjra logopédusok, szülők, felnőtt beszédhibások terjeszthetnek fel jelölteket, rövid, de
megalapozott, konkrétumokat tartalmazó indoklás kíséretében, megadva a jelölt
elérhetőségét, e-mail címét.
A díjat évente – az egyesület már díjazott tagjaiból álló – szakmai grémium ítéli meg, a
jelöltek pályázati anyaga alapján.
A jelölő személy javaslatát követően a grémium bekéri a jelölttől a szakmai önéletrajzát,
publikációinak és előadásainak jegyzékét, innovációs tevékenységének bemutatását, az őt
támogató javaslatokat (pl. munkahelytől, szakmai, társadalmi szervezettől, szülői
közösségtől).
A jelölt pályázatának tehát tartalmaznia kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a publikációk, előadások jegyzékét, az innovációs tevékenységet,
– a kiemelkedő szakmai (elméleti és/vagy gyakorlati) tevékenységet bemutató, méltató,
támogató javaslato(ka)t.

A díjakat, Marosits István szobrászművész plakettjét és a vele járó oklevelet az egyesület
tavaszi közgyűlésén az egyesület elnöke nyújtja át, ünnepélyes keretek között.

A pályázat benyújtásának határideje 2022 . március 25.

A jelöléseket kérjük dr. Juhász Ágnesnek a juhaszagnesneo@gmail.com e-mail címre
küldeni.

Eddigi díjazottjaink: 
Ajtony Péter 1998
dr. Kriveczky Béláné 1998
Mérei Vera 1998
Vinczéné Bíró Etelka 1998
Krasznár Felícia 1999
Molnár Attiláné 1999
Palotás Márta 1999
Schmidtné Balás Eszter 1999
Vassné dr. Kovács Emőke 1999
Babai László 2001
Bagotai Györgyi 2001
dr. Juhász Ágnes 2001
Horváth Katalin 2002
Feketéné Gacsó Mária 2007
Mácsainé Hajós Katalin 2008
Bittera Tiborné 2011
Dékány Judit 2011
Horváthné Moldvay Ilona 2011
Marosits Istvánné 2011
Rosta Katalin 2011
Szebényi Tiborné 2011
Fábián Zsuzsanna 2012
Kondor Edit 2012
Korompai Istvánné 2012
Thoroczkay Miklósné 2012
Fort Krisztina 2013
Gaál Katalin 2013
Gárdonyiné Kocsi Ilona 2013
Mooréhné Szikszay Klára 2014
Szatmáriné Mályi Nóra 2014
Ványi Ágnes 2014
Kocsisné Mező Zsuzsanna 2015
dr. Szabó Edina 2015
Juharos Rita 2015
Halászné Bognár Katalin 2017
Nagy Zsuzsanna 2017
Tarnai Klára 2017
Bonczné Tóth Mária 2018
Fung Emília 2018
Gereben Anita 2018